Mirosław Kozik mówił przed Sejmem o rekomendacjach ZNP z Miasteczka edukacyjnego. „To baza gotowych rozwiązań”

– ZNP stworzył rekomendacje, których treści i anturaż merytoryczny jest bazą gotowych rozwiązań edukacyjnych – przypomniał Mirosław Kozik, nauczyciel chemii z Pszczyny i przewodniczący Klubu Młodego Nauczyciela Okręgu Śląskiego ZNP na konferencji prasowej młodzieżowych organizacji pozarządowych, która odbyła się przed inauguracyjnym posiedzeniem Sejmu X kadencji.

– ZNP nie raz mówił o konieczności zmian w systemie edukacji. Co więcej przygotowaliśmy konkretne rozwiązania. To są nasze rekomendacje z Miasteczka edukacyjnego. Wskazujemy chociażby na konieczność odchudzenia i zmiany podstaw programowych i treści nauczania – zaznaczył Kozik. – To realna pomoc psychologiczno-pedagogiczna. To również zwrócenie uwagi na kompetencje kluczowe skorelowane z wyzwaniami XXI wieku – dodał.

Przekonywał, że niektóre z postulatów ZNP należałoby wdrożyć „tu i teraz”, chociażby te dotyczące warunków pracy oraz nauki uczniów i nauczycieli. – Mówimy tutaj o finansowaniu oświaty oraz o kwestiach związanych z uposażeniem nauczycieli – tłumaczył.  – Ale są również punkty, które nowy minister edukacji powinien rozwinąć i rozłożyć w czasie w duchu dialogu ze środowiskami edukacyjnymi, partnerami społecznymi, ekspertami, związkami zawodowymi – ocenił.

Całe wystąpienia Kozika sprzed Sejmu można znaleźć na FB ZNP tutaj

Przypomnijmy, że chodzi o rekomendacje i postulaty uczestników i uczestniczek Miasteczka edukacyjnego, które z inicjatywy ZNP działało od 8 do 14 października 2022 roku w Warszawie pod hasłem „Edukacja jest najważniejsza”.

Zostały one zaprezentowane 15 października 2022 r. podczas pikiety ZNP odbywającej się przed gmachem ministerstwa edukacji oraz przekazane ministrowi edukacji i premierowi.

W Miasteczku edukacyjnym ZNP odbywały się debaty i dyskusje na temat przyszłości edukacji oraz aktualnych problemów i wyzwań polskiej szkoły szeroko rozumianej – od przedszkola po uczelnie wyższe.

W poniedziałek w dzień pierwszego po wyborach posiedzenia Sejmu przed pomnikiem Armii Krajowej aktywiści zorganizowali konferencję prasową pod hasłem „Młodzi mają dość”. Poza Kozikiem, który reprezentował ZNP wzięli w niej udział  m.in. przedstawiciele Sejmu Dzieci i Młodzieży, a także innych ruchów i organizacji młodzieżowych: Fundacji „GrowSpace”, „Wschód”, „Akcji Demokracja”, „RÓWNIE”, „Wolnej Szkoły”, fundacji „Nie będziesz szła sama”. Na konferencji pojawili się także były rzecznik praw dziecka Marek Michalak i pedagog prof. Marek Konopczyński.

(GN)

„Edukacja jest najważniejsza”. ZNP przypomina rekomendacje i postulaty uczestników oraz uczestniczek Miasteczka edukacyjnego