Mniejszość Niemiecka zaskarżyła do Komisji Europejskiej rozporządzenie MEiN ws. nauczania języka niemieckiego

Przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej walczą o wycofanie wprowadzonego 4 lutego 2022 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki, ograniczającego liczbę godzin nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. W ramach protestu zawiesili swój udział w pracach Komisji Wspólnej Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Do Komisji Europejskiej z kolei trafiła oficjalna skarga Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce w tej sprawie.

Jak podkreślają przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej rozporządzenie MEiN wprowadzające ograniczenie odnoszące się wyłącznie do jednej z dziewięciu żyjących w Polsce mniejszości narodowych, „narusza nie tylko zapisy Konstytucji RP gwarantującej równość obywateli wobec prawa, ale też obowiązujące w Polsce prawo unijne i szereg innych, wiążących Polskę dokumentów”.

„Po miesiącach bezskutecznych starań o spotkanie z Ministrem Edukacji i Nauki, mające na celu wycofanie rozporządzenia MEiN zarząd Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce podjął decyzję o wniesieniu skargi do Komisji Europejskiej” – czytamy w komunikacie MN.

„Komisja Europejska wraz z formalną skargą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinna wystosować wniosek o ustanowienie środka zabezpieczającego, obejmującego zobowiązanie właściwych władz polskich do niezwłocznego zawieszenia stosowania regulacji o charakterze dyskryminacyjnym oraz zakazu wprowadzania w życie instrumentów prawnych skutkujących dalszym naruszeniem praw i wolności obywateli należących do niemieckiej mniejszości narodowej” – napisano m.in.  w skardze.

Przypomnijmy, że decyzją MEiN środki przeznaczone na naukę języka mniejszości narodowej w przypadku uczniów należących do mniejszości niemieckiej, którego nauczanie jest realizowane w formie dodatkowej nauki tego języka, zostaną zmniejszone o prawie 40 mln zł.

To efekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania zmniejszającego liczbę godzin dodatkowych języka niemieckiego dla uczniów należących do tej mniejszości (z 3 godzin obecnie do 1 godziny tygodniowo).

(JK, GN)

Ciąg dalszy wojny rządu PiS z polskimi dziećmi narodowości niemieckiej

Minister Czarnek wydał rozporządzenie w sprawie nauki języka niemieckiego. Mniejszość niemiecka oburzona