MRPiPS przypomina, że samorządy mogą składać wnioski w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

Ciepły posiłek w szkole dla uczniów z biedniejszych rodzin. Do tego finansowe wsparcie na wyposażenie czy remont szkolnej stołówki. To główne założenia programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowanego na lata 2019-2023. Program zapewnia wparcie dla dzieci, w tym również tych chodzących do szkoły, wychowujących się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

To program wsparcia adresowany do samorządów, które odpowiadają za przygotowanie posiłków dla uczniów. Ze środków przekazywanych gminom w ramach programu dofinansowane są posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, zwłaszcza osobom starszym, chorym czy z niepełnosprawnościami, które nie są w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

Jak skorzystać z programu? Organy prowadzące szkoły muszą złożyć wnioski do wojewody. W przypadku szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek należy złożyć do tego ministra, za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej.

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi: 80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni ) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek;
25 tys. zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w programie.

Jak informuje MRPiPS każdego roku na program „Posiłek w szkole i w domu” w ramach modułów dotyczących dzieci i młodzieży oraz dorosłych zagwarantowane jest 510 mln zł. 40 mln zł rocznie to kwota przeznaczona na organizację stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

(JK, GN)

Od 1 sierpnia można składać tradycyjne wnioski w programie “Dobry start”. We wrześniu rusza „Maluch plus” na 2021 rok