Na co pójdzie 500+?

Duża część pieniędzy z dodatku 500+ rodzice zamierzają przeznaczyć na zajęcia pozalekcyjne – tak wynika z badania przeprowadzonego przez Santander Consumer Bank

Autorzy badania postanowili sprawdzić, na co rodzice dzieci w wieku szkolnym przeznaczą pieniądze z dodatku 500+ – już wkrótce bowiem prawo do świadczenia przysługiwało będzie rodzinom na każde dziecko poniżej 18. roku życia.

Z badania wynika, że w pierwszej kolejności rodzice planują wydać te pieniądze na zajęcia pozalekcyjne lub naukę języków obcych – taki cel wskazało 42 proc. ankietowanych. Nieco ponad 40 proc. chce natomiast pieniądze te odłożyć na przyszłość dziecka. Co piąty ankietowany zamierza przeznaczyć 500+ na potrzeby całej rodziny, a nie tylko dziecka.

Podróże i wakacje – to cel zadeklarowany przez 22 proc. badanych, a wycieczki szkolne i zielone szkoły – 18 proc. Około 15 proc. rodziców zamierza wydać dodatkowe pieniądze na zajęcia sportowe, a 13 proc. – na ubrania. Tylko 4 proc. sfinansuje dziecku rozrywkę.

Badanie przeprowadzono metodą telefonicznych, standaryzowanych rozmów na 1000-osobowej, reprezentatywnej grupie rodziców dzieci w wieku szkolnym (7-18 lat).

(PS, GN)