Nabór MEN do Rady Dzieci i Młodzieży

Ministerstwo edukacji ogłosiło nabór do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN. Do rady mogą kandydować uczniowie, którzy ukończyli 13. rok życia.

Rada jest organem pomocniczym szefa MEN. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji. Rada działa od 2016 r. i składa się z 16 członków (po jednym z każdego województwa) oraz 16 zastępców członków.

Do rady mogą kandydować uczniowie szkół, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go wraz z załącznikami do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej (decyduje data stempla pocztowego). Termin nadsyłania zgłoszeń upłynie 31 lipca br.

Kandydatury zostaną oceniane na podstawie następujących kryteriów:
* zaangażowania w wolontariat,
* zaangażowania w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w młodzieżowych radach, członkostwo w organizacji harcerskiej, uczestnictwo w Sejmie Dzieci i Młodzieży, członkostwo w samorządzie szkolnym),
* wyniki w nauce
* uzasadnienia własnej kandydatury.

Wyniki naboru będą opublikowane na stronie internetowej MEN do końca września br.

Więcej na ten temat – TUTAJ

(PS, GN)