Nagroda ETUCE im. Kounki Damianovej dla ZNP. Odebrała ją Dorota Obidniak

Podczas konferencji Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych Edukacji (ETUCE), która odbyła się 5-6 lipca w Liège w Belgii, przedstawicielka ZNP Dorota Obidniak otrzymała Nagrodę im. Kounki Damianovej.

Nagroda ta przyznawana jest co cztery lata podczas Specjalnej Konferencji ETUCE, członkowi związku ETUCE za wybitne zaangażowanie w pracę związkową w dziedzinie edukacji i promowania równości; za szczególne zaangażowanie z wykorzystaniem nowego i innowacyjnego podejścia; długotrwałe i stałe zaangażowanie w pracę związkową w – między innymi – następujących dziedzinach: równość płci i prawa kobiet, integracja i włączenie społeczne, demokratyczne obywatelstwo, zwalczanie ekstremizmu, młodzi związkowcy, budowanie potencjału związków zawodowych; wymiana, współpraca i zaangażowanie transgraniczne, edukacja na rzecz pokoju.

Charakterystyczne dla tego wyróżnienia jest to, że nagroda pieniężna, w tym wypadku 5 tys. euro, zasila budżet inicjatywy, z którą związany jest laureat bądź laureatka. Inicjatywa ta jest w trakcie realizacji, jest adresowana do członkiń i członków związku w innych krajach i angażuje ich w realizację wspólnego projektu.

Dorota Obidniak pracuje jako koordynatorka ds. współpracy międzynarodowej i projektów edukacyjnych w Biurze Zarządu Głównego ZNP. Nagrodę im. Kounki Doamianowej otrzymała za koordynację projektu związanego z organizacją uroczystości Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Krakowie i Oświęcimiu z udziałem nauczycieli z Niemiec, Izraela i Polski.

Od 2008 roku co dwa lata ZNP, we współpracy z działem edukacyjnym Muzeum Auschwitz, organizuje seminarium dla młodych nauczycieli z Izraela, Niemiec i Austrii. Wydarzenie to odbywa się w okolicach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który został ustanowiony przez ONZ, by uczcić pamięć 6 milionów Żydów zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Jego datę wyznaczono na 27 stycznia, rocznicę wyzwolenia przez Armię Czerwoną w 1945 roku niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady

Więcej na stronie ZNP

(GN)

Młodzież z Izraela w tym roku nie przyjedzie do Polski. W tle spór między rządami o historię i uzbrojonych ochroniarzy

Rozpoczęła się międzynarodowa konferencja ZNP. „Jak nauczać o Holokauście i walczyć z rasizmem i ksenofobią”