Nagrody dla kuratorów nie tylko na Mazowszu. Premię zgarnęła m.in. Barbara Nowak

Kilka dni temu pisaliśmy w Głosie, że 80 tys. zł premii przyznano kierownictwu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty za pracę w pandemicznym 2020 roku. Ale kuratorzy otrzymują nagrody w całym kraju. W Zachodniopomorskim kurator i wicekuratorzy otrzymali bonus “za zaangażowanie i sumienne wykonywanie zadań” w łącznej kwocie 50 tys. zł. W Wielkopolsce nagrody przyznano już także za rok 2021. – Maniera wyciągania dodatkowych pieniędzy za rządów PiS rozhulała się na dobre – komentuje dla Interii posłanka KO Kinga Gajewska, która zebrała te dane. Minister Czarnek nie widzi nic niestosownego w nagrodach dla kuratorów.

Jak podała Interia poza Mazowszem, Kinga Gajewska otrzymała jeszcze dane z województw: wielkopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego.

Wielkopolski Kurator Oświaty osobiście odpowiedział na zapytanie posłanki. Poinformował, że w 2020 roku nie otrzymał nagrody pieniężnej, natomiast już w 2021 przyznano mu premię w wysokości 6,5 tys. zł. Zastępcy kuratora natomiast dostali nagrody za 2020 i 2021 rok. Łączna kwota wszystkich bonusów dla pracowników to 37 tys. zł.

Podkarpacki Kurator Oświaty otrzymał w 2020 roku premie pieniężne w łącznej kwocie 20,5 tys. zł. Wojewoda wymienia, za co został nagrodzony: m.in. za organizację wsparcia dla dyrektorów w przygotowaniu szkół do pracy zdalnej, przygotowanie szkół do egzaminów maturalnego i ósmoklasisty, organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów, czy też za konsultacje z wójtami i starostami ws. rozwiązań dotyczących funkcjonowania szkół. Wicekurator otrzymał 16,5 tys. zł nagród.

Lubelski Kurator Oświaty poinformował, że w 2020 i 2021 roku każdy z wicekuratorów otrzymał nagrody. Łącznie to 24 tys. zł. Nie wiadomo, czy kurator jakąkolwiek premię dostał – pismo traktuje tylko o jego zastępcach. Lubuski Kurator Oświaty za “sumienne wykonywanie obowiązków, inicjatywę i zaangażowanie” w roku 2020 dostał 9 tys. zł. Kujawsko-pomorski kurator, również za 2020, 6 tys. zł, a jego zastępcy łącznie 9 tys. zł.

Najbardziej znana w Polsce małopolska kurator oświaty Barbara Nowak również otrzymała nagrodę. W świetle innych jest ona jednak “niska” – to 7 tys. zł za rok 2020. Jej zastępca też został doceniony premią 5 tys. zł.

(JK, GN)

Źródło: Interia

80 tys. zł na nagrody dla mazowieckiej kurator oświaty i jej zastępców. „Bezwstydni”