Największe uniwersytety ogłosiły wstępne wyniki rekrutacji. 28 osób na jedno miejsce na koreanistyce

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 na uczelniach wciąż trwa, ale wiele z nich podało już wstępne wyniki. Podobnie jak poprzednich latach dużą popularnością cieszą się takie kierunki jak informatyka, psychologia, prawo, medycyna, ale są też zaskoczenia.

Na Uniwersytecie Warszawskim najwięcej zapisów było na kierunki: psychologia, stacjonarne, jednolite magisterskie (3,1 tys. zapisanych osób); zarządzanie, stacjonarne, I stopnia (3 tys.), ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, stacjonarne, I stopnia (2,9 tys.); filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, I stopnia (2,3 tys.); prawo, stacjonarne, jednolite magisterskie (2 tys.).

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na kierunkach: orientalistyka – koreanistyka, stacjonarne, I stopnia (28 osób na jedno miejsce); orientalistyka – japonistyka, stacjonarne, I stopnia (16); filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, I stopnia (16); orientalistyka – sinologia, stacjonarne, I stopnia (15); psychologia (Psychology), stacjonarne, jednolite magisterskie (15).

Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w tym roku akademickim najwięcej, 2475 osób aplikowało na psychologię na Wydziale Filozoficznym, a na psychologię w ramach Wydziału Zarządzania i Komunikacji nieco mniej, bo 1589. Kierunek lekarski na UJ chce studiować z kolei 1082 osób.

W przypadku UAM w Poznaniu najwięcej osób zgłosiło się na psychologię – aż 2117. Numerem dwa było prawo (1584), a kolejne są filologia angielska (1389), zarządzanie i prawo w biznesie (968) oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna (830).

Wśród kierunków, na które najtrudniej było się dostać znalazły się: psychologia (17,64 os./msc.), filologia koreańska (16,92 os./msc.), zarządzanie i prawo w biznesie (13,83 os./msc.), filologia norweska (12,54 os./msc.) oraz japonistyka (11,65 os./msc.).

Na UMK w Toruniu tak jak w poprzednich latach, najpopularniejszym kierunkiem był lekarski. Zgłosiło się na niego 3817 osób (rok temu było 3749). O jedno miejsce ubiega się wiec 18,7 kandydata. Numerem dwa jest psychologia. Zarejestrowało się na nią 1121 osób, o 130 więcej niż w poprzednim roku. Na jedno miejsce jest średnio 9 chętnych. Na trzecim miejscu znalazło się prawo z 1045 zgłoszeniami (rok temu było ich 957).

Na UMCS w Lublinie pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce, w tym roku największym zainteresowaniem cieszą się następujące kierunki studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich: Lingwistyka stosowana, profil angielski z hiszpańskim – stacjonarne pierwszego stopnia – 17,40 osób na jedno miejsce, Lingwistyka stosowana, profil angielski z niemieckim – stacjonarne pierwszego stopnia 12,10, Kryminologia – stacjonarne pierwszego stopnia – 11,68, jak i Biologia, specjalność: biologia medyczna – stacjonarne pierwszego stopnia – 10,60.

Na studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski zgłosiło się ponad 5 tys. kandydatów na 2400 miejsc dostępnych na 60 kierunkach jednolitych magisterskich studiów I stopnia. Jeśli chodzi o liczbę kandydatów na miejsce to najpopularniejsze kierunki wyglądają następująco: italianistyka w trybie zdalnym – 6,45, psychologia – 6,24, kryminologia – 4,74, pielęgniarstwo – 3,6, filologia angielska – 3,7 zarządzanie – 3,26.

Na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu po raz kolejny prym wiedzie Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. – Tu zainteresowanie jest największe. Na pierwszym miejscu oczywiście kierunek lekarski. Chętnych jest 1600 osób na 100 dostępnych miejsc na studiach stacjonarnych i 280 osób na 60 dostępnych na studiach niestacjonarnych – informował prof. Dariusz Trześniowski, rzecznik UTH w Radomiu. Sporym zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki jak: pielęgniarstwo I i II stopnia, fizjoterapia i kosmetologia.

Prawie 30 osób na jedno miejsce na kierunku lekarskim, ponad 7 osób na miejsce na psychologii oraz ponad 6 na fizjoterapii – tak wygląda trójka najpopularniejszych kierunków w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W czasie tegorocznej rekrutacji na Uniwersytet Gdański największą popularnością wśród kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie cieszą się: kryminologia – 12,65 kandydatów na miejsce, informatyka (profil ogólnoakademicki) – 11,94 os. na miejsce, psychologia – 10,01 os., administracja – 9,10 os., produkcja form audiowizualnych – 8,68 os., wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej – 8 os., skandynawistyka – 7,92 os.

Z kolei na Politechnice Gdańskiej zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki, jak zielone technologie czy projektowanie i budowa jachtów. Wciąż bardzo popularne są również zarządzanie czy kosmetologia.

Zaskoczeń nie ma na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Przy okazji rekrutacji najbardziej oblegane od lat są te same kierunki. Przyszli studenci chętnie wybierają m.in. kierunek lekarski, prawo czy informatykę.

(JK, GN)

Fot: Uniwersytet Warszawski/Twitter

Największe uniwersytety ogłosiły wyniki rekrutacji na studia. Oto najpopularniejsze kierunki