Nasz patronat: 6 maja startuje XVIII Międzynarodowe Święto Teatru na Prowincji

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku po raz osiemnasty organizuje Święto Teatru na Prowincji. Współorganizatorem wydarzenia jest Fundacja Dzieci Wrzesińskich. Głos Nauczycielski jest jednym z jego patronów medialnych.

Celem Święta Teatru na Prowincji, jak co roku, jest promowanie kreatywności młodzieży oraz indywidualnych predyspozycji dzieci i młodych ludzi, którzy nie akceptują bylejakości, ale prezentują pozytywną postawę wobec innych i utrwalają uniwersalne wartości: wrażliwość, okazywanie szacunku, życzliwości i tolerancji.

W dniach 6 maja-26 września 2022 roku Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku i Fundacja Dzieci Wrzesińskich organizują w ramach projektu Święto Teatru na Prowincji m.in.: XVIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej „Maska”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Poezja Wisławy Szymborskiej” oraz liczne wydarzenia towarzyszące.

Więcej informacji i regulamin Święta Teatru na Prowincji znajduje się tutaj

(GN)

Nasz patronat. Zaproszenie na Święto Teatru na Prowincji. Tym razem w trybie zdalnym