Nasz patronat: Do końca listopada placówki oświatowe mogą się zgłaszać do XIV edycji programu UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”

Do 30 listopada szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli mogą zgłaszać swoje uczestnictwo w XIV edycji programu edukacyjnego UODO „Twoje Dane – Twoja Sprawa”. W tym roku szkolnym tematem przewodnim programu będzie ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych i nie tylko.

– Podstawowym celem Programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli, aby świadomie korzystali z praw gwarantowanych przez RODO, co jest istotne w dobie gwałtowanego rozwoju nowych technologii – informuje Anna Dudkowska, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnikom programu UODO zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia. Zaplanowano także wykłady online, podczas których eksperci UODO będą omawiali najbardziej interesujące, a jednocześnie sprawiające największe trudności interpretacyjne zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności z punktu widzenia działalności szkoły.

– Inicjatywy podejmowane przez szkoły, służą społeczności szkolnej na wielu polach. Dzięki uczestnictwu w Programie dyrektorzy, nauczyciele poszerzają wiedzę o tym, jak poprawnie przetwarzać dane osobowe, skutecznie przeciwdziałać naruszeniom ochrony danych oraz lepiej identyfikować ryzyka związane z tymi zadaniami w placówce edukacyjnej, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Z kolei uczniom Program pomaga pozyskiwać wiedzę, a przez to również nabywać umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie nie tylko w społeczności szkolnej, ale także w środowisku lokalnym, a w przyszłości i zawodowym – wyjaśnia Anna Dudkowska.

Do uczestnictwa w programie w roku szkolnym 2023/2024 UODO zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także placówki doskonalenia nauczycieli. Regulamin oraz szczegółowe informacje nt. zbliżającej się edycji programu są dostępne na stronie UODO tutaj

Zgłoszenia do programu przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który znajduje się tutaj

W ramach programu UODO zorganizowało 20 listopada webinarium z cyklu „#ODOlekcje”. Wydarzenie przeznaczone dla uczniów klas 6-7 szkół podstawowych odbyło się pod hasłem „To nie są ślady na piasku – Cyfrowa Tożsamość i Cyfrowa Reputacja w kontekście ochrony prywatności i danych osobowych”. W roli prelegenta wystąpiła Iwona Niedzielska-Taźbier ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Rzeszowie.

(GN)

Nasz patronat. XIV edycja programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. UODO zaprasza szkoły do udziału!