Nasz patronat: Fundacja na rzecz Wielkich Historii nagrodziła laureatów konkursu Śladami Bohaterów Armii Krajowej

9 listopada 2022 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie Śladami bohaterów Armii Krajowej. Konkurs, zorganizowany z okazji  80. rocznicy powołania Armii Krajowej, został przeprowadzony przez Fundację na rzecz Wielkich Historii, a jego mecenasem jest Fundacja PGE.

Zadaniem uczniów i uczennic było zbadanie historii swojej rodziny, miejscowości i regionu poprzez wywiady, wizyty w muzeach czy lekturę źródeł i opracowań. Na tej podstawie młodzież, w 3-osobowych grupach na wzór trójek, komórek konspiracyjnych w czasie okupacji, kręciła filmy w formule Instastories, a także opracowywała punkty szlaku pamięci polskiego podziemia w aplikacji ToTuBy.

W ramach wsparcia dla osób przygotowujących prace na konkurs Fundacja na rzecz Wielkich Historii zorganizowała cykl szkoleń m.in. we współpracy z Mauzoleum Martyrologii Wsi, Centrum Archiwistyki Społecznej czy Regionalnym Centrum Edukacji o Pamięci.

W efekcie konkursu powstało prawie 70 krótkich filmów przedstawiających znalezione historie.

– To było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ to my musieliśmy wcielić się w rolę historyków i to my musieliśmy poszukiwać źródeł pamięci. Z początku nie wiedzieliśmy wiele o osobach działających w Armii Krajowej na naszych terenach. W końcu udało nam się dotrzeć do pana Jacka Iwulskiego, który jest synem działacza AK Wojciecha Iwulskiego o pseudonimie Kazik. W 1940 roku na rozkaz organizacji podziemnej rozpoczął pracę w utworzonym przez siebie zakładzie fotograficznym naprzeciw stacji kolejowej. Dzięki temu mógł prowadzić działalność wywiadowczą – relacjonują swoje poszukiwania uczestnicy konkursu z Drużyny Kazika w Braniewie. – Pan Jacek do dziś prowadzi założony przez ojca zakład i to było najciekawsze, że za naszym lokalnym fotografem kryje się taka historia.

W trakcie gali ogłoszono ostateczne wyniki konkursu – wyróżnionych zostało 25 drużyn, a nagrodę główną otrzymało 5 z nich:

>> AKacje z Białobrzegów w województwie mazowieckim za opowieść o udziale w ruchu oporu osób związanych z Nadleśnictwem Stachów;

>> Wykusowe wilki z Wielkiej Wsi w województwie świętokrzyskim za opowieść o bazie polskich partyzantów na Wykusie;

>> Tropicielki historii z Tarnowa w województwie małopolskim za opowieść o Jacku Popielu ps. „Lipek”;

>> Partyzanci z Szesnastki z Tarnowa w województwie małopolskim za opowieść o Emilii i Andrzeju Nędzach;

>> Halniacy z Poręby w województwie małopolskim za opowieść o Józefie Fijałkowskim, ps. „Halniak”.

Nagrodami w konkursie były bony na kulturę o łącznej wartości 43 tys. zł.

Więcej informacji na stronie: https://sladamibohaterow.pl/

(GN)

Nasz patronat. Q&A: Jak przygotować pracę na konkurs „Śladami bohaterów Armii Krajowej”. Live na Fb