Nasz Patronat: II Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Humanistów. „Spotkanie polonisty i historyka…”

10 września w Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Humanistów pod tytułem: „Spotkanie  polonisty i historyka – czyli jak prowadzić niełatwe rozmowy z uczniami  na trudne tematy historyczne”. Głos Nauczycielski jest jednym z patronów medialnych wydarzenia.

Konferencje organizują trzy nauczycielki: Magdalena Piróg, nauczycielka języka polskiego, wiceprezes Oddziału ZNP Wrocław-Fabryczna, Magdalena Fijarczyk, nauczycielka języka polskiego w LO nr VII im. K. K. Baczyńskiego we Wrocławiu i Elżbieta Kurowska, nauczycielka języka polskiego, wicedyrektor LO nr VII im. K.K. Baczyńskiego we Wrocławiu. Wydarzenie odbędzie się przy współpracy z Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego Wrocław-Fabryczna.

Jak przekonują organizatorki wydarzenie będzie okazją do spotkania nauczycieli z całego kraju, wymiany twórczych myśli i idei, nowatorskich rozwiązań, dobrych praktyk i cennych doświadczeń.

W konferencji udział wezmą nauczyciele poloniści i historycy m.in. Dariusz Martynowicz, Nauczyciel Roku 2021, Anna Konarzewska, finalistka konkursu Nauczyciel Roku 2021, Katarzyna Włodkowska, finalistka konkursu Nauczyciel Roku 2018.

A także: dr Elżbieta Markiewicz-Pławecka, Karolina Wojtucka, historyk i germanistka, dr Daniel Wojtucki, Agnieszka Jankowiak-Maik, dr Marcin Miodek, Dorota Kujawa-Weinke, Łukasz Migniewicz, dr hab. Lech Giemza, prof. KUL, dr Łukasz Kamiński, były prezes IPN, prof. dr hab. Marcin Wodziński.

Wydarzenie będzie się składało z dwóch części: z prelekcji oraz z warsztatów.

W pierwszej części prof. Giemza wystąpi z referatem „O historii nudnej i (zbyt) trudnej na marginesie magistra vitae”, dr Wojtucki będzie miał odczyt „>>Żywe trupy>> – powracający zmarli na Śląsku i Morawach w XVI-XVIII wieku”, prof. Marcin Wodziński wygłosi prelekcję pt. „7 grzechów głównych (nie)nauczania o historii i kulturze Żydów”, a dr Marcin Miodek będzie mówił o tym „Jak rozmawiać o Niemczech/Niemcach” Wybrane aspekty sąsiedztwa polsko-niemieckiego w polskiej kulturze pamięci”.

Po przerwie Agnieszka Jankowiak-Maik spróbuje odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego potrzebujemy historii kobiet?”, Łukasz Migniewicz będzie miał wykład pt: „Fotoshopowanie historii czyli (prawie) filtry z Instagrama dawniej”, a dr Łukasz Kamiński opowie „Jak uczyć >>historii i teraźniejszości<< – nowego przedmiotu w szkole ponadpodstawowej?”

W programie warsztatów zaplanowano tematy dotyczące m.in. oceniania uczniów, fake newsów, must have wychowawcy, odczytywania źródeł.

„Wierzymy, że razem, oddolnie, małymi krokami jesteśmy w stanie zmieniać oblicze szkoły. Chcemy, aby nasza konferencja stała się okazją do spotkania nauczycieli z całego kraju, wymiany twórczych myśli i idei” –podkreślają organizatorki.

Przypomnijmy, że pierwsza edycja konferencji humanistów odbyła się dwa lata temu w Liceum Ogólnokształcącym nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu pod hasłem „Współczesny polonista – język polski, glottodydaktyka i wychowanie”.

(GN)

I Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Humanistów (4 września br.)

Twórczo o wyzwaniach. I Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Humanistów odbędzie się w czerwcu we Wrocławiu