I Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Humanistów (4 września br.)


W Liceum Ogólnokształcącym nr VII im. K.K. Baczyńskiego we Wrocławiu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Humanistów, zatytułowana: „Współczesny polonista – język polski, glottodydaktyka i wychowanie”

Pomysłodawczyniami i organizatorkami tego przedsięwzięcia jesteśmy my (Magdalena Piróg i Elżbieta Kurowska) oraz nasza koleżanka Magdalena Fijarczyk. Do współpracy udało nam się pozyskać Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego Wrocław-Fabryczna, LO nr VII i Zespół Szkół nr 3.

Dlaczego zorganizowałyśmy konferencję? U podstaw tego pomysłu leżały cztery istotne, nurtujące nas pytania, na które stale poszukujemy odpowiedzi:

* Jak uatrakcyjnić lekcje języka polskiego, aby zainteresować nimi uczniów?

* Jak lepiej korelować treści przedmiotów humanistycznych ze ścisłymi
i przyrodniczymi, aby skuteczniej kształtować kompetencje kluczowe?

* Jak zwiększyć atrakcyjność i konkurencyjność absolwentów humanistycznych kierunków studiów na rynku pracy?

* Jak pomóc w integracji i ułatwić funkcjonowanie coraz większej liczbie obcokrajowców w naszych szkołach oraz w środowisku lokalnym?

(…)Magdalena Piróg – nauczycielka języka polskiego, wiceprezes Oddziału ZNP Wrocław-Fabryczna

Elżbieta Kurowska – nauczycielka języka polskiego, wicedyrektor LO nr VII im. K.K. Baczyńskiego we Wrocławiu

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos Nauczycielski (nr 39, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 39/2021: