Przypominamy ważne wydarzenia dla historii Polski i dla ZNP


Lata 2018-2021 były czasem wielkich rocznic dla nas wszystkich, ale także dla naszej organizacji, która uczestniczyła w walce o wolną i niepodległą Polskę od początku swojego istnienia, tj. od 1905 r.

Jedna z najważniejszych dla ZNP rocznic związana jest właśnie z wydarzeniami 1905 r., a więc ze zjazdem nauczycielskim w Pilaszkowie 1 października 1905 r. oraz z krakowską Ankietą z 28 grudnia 1905 r. Te wydarzenia dały początek Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, w 2020 r. przypadała więc 115. rocznica powstania naszej organizacji.

Kolejnym, mniej znanym, a równie ważnym wydarzeniem było połączenie Związku Polskiego Nauczycielstwa Ludowego w Galicji (ZPNL) ze Zrzeszeniem Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych z Królestwa Kongresowego (ZNPSP), co miało miejsce na przełomie 1918/1919 r. Akt ten miał dwa istotne momenty, pierwszym było posiedzenie zarządów obu organizacji w Warszawie 10-11 listopada 1918 r., a więc dokładnie w momencie, gdy nasz kraj odzyskiwał niepodległość, wówczas to podjęto decyzję o zjednoczeniu obu związków w jeden Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Początkowych. I drugi to faktycznie połączenie 12 kwietnia 1919 r.

(…)Dr Piotr Wierzbicki, historyk, ZNP Kraków-Śródmieście

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos Nauczycielski (nr 39, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 39/2021: