Awans zawodowy. Nauczyciel kontraktowy rozpoczyna staż


Część III. Staż na stopień mianowanego może rozpocząć nauczyciel, który przepracował w szkole dwa lata od dnia uzyskania stopnia kontraktowego. Okres przepracowany to czas pozostawania w stosunku pracy

Nauczyciel kontraktowy rozpoczyna staż na swój wniosek wraz z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć. Nauczyciele, którzy w tym roku szkolnym rozpoczynają staż, złożyli już więc wnioski oraz opracowali projekt planu rozwoju zawodowego, który należy dołączyć do wniosku. Mimo wszystko przypominamy jednak najważniejsze wskazówki dotyczące opracowania projektu planu rozwoju zawodowego.

Dyrektor w ciągu 30 dni od rozpoczęcia zajęć zatwierdzi projekt planu rozwoju lub zwróci go z pisemnym wskazaniem zakresu zmian, których należy dokonać w terminie określonym przez dyrektora.

(…)Beata Rechnio-Kołodziej, ekspert z listy MEiN

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos Nauczycielski (nr 39, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 39/2021: