Bliżej prawa: Przed i po zdrowotnym


Nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop uzupełniający przyznany w związku z niewykorzystaniem urlopu wypoczynkowego w czasie urlopu zdrowotnego

Wielu spośród nauczycieli wcześniej lub później korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia. Przepis określający warunki przyznawania urlopu zdrowotnego (art. 73 KN) powinien być nie tylko czytelny, ale jasny i klarowny. Niestety, mimo wielu nowelizacji pytania się mnożą…

(…)

 Teresa Konarska

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos Nauczycielski (nr 39, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 39/2021: