Tyfloterapia w praktyce nauczyciela wspomagającego. Współpraca między rodzicami, nauczycielami i poradnią (2)


Nauczyciel wspomagający ma być osobą wspierającą dla dziecka, które zostało mu powierzone. Często jednak staje się również wsparciem dla rodziców ucznia. Bardzo trudne zadanie. Być przewodnikiem dla rodziców

W poprzednim artykule pisałam o tym, w jaki sposób nauczyciel wspomagający powinien rozpocząć pracę z uczniem słabowidzącym (patrz – GN nr 37 z 15 września br.). Mówiłam o nawiązaniu współpracy z rodzicami oraz z poradnią ortoptyczną. Wspominałam też o zaplanowaniu działań jako istotnym elemencie pracy z uczniem słabowidzącym. Teraz chciałabym podjąć temat bardzo trudny dla każdego nauczyciela, jakim jest współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz poradnią okulistyczną i ortoptyczną.

(…)Małgorzata Machej, nauczyciel wspomagający oraz tyfloterapeuta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyrzeczu Górnym

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Głos Nauczycielski (nr 39, e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 39/2021: