Nasz patronat: III konferencja “Centra informacji multimedialnej w bibliotekach” oraz XVII Forum Bibliotekarzy

1 grudnia Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie organizuje III Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową “Centra informacji multimedialnej w bibliotekach” oraz XVII Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie. Wydarzenia odbędą się w formie zdalnej.

Zgłoszenie udziału dokonać należy do dnia 24 listopada 2021 roku za pośrednictwem karty zgłoszenia: w zakładce konferencja: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/karta1.php 

Celem konferencji jest prezentacja działalności biblioteki jako centrum multimedialnego; – promowanie działalności bibliotek; prezentacja działań nauczycieli i bibliotekarzy; wymiana doświadczeń zawodowych.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie, a współorganizatorami organizacje bibliotekarskie, biblioteki regionu.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć tutaj

(GN)

GUS: Co druga biblioteka w pandemii przestawiła się na pracę online. Ubyło jednak milion czytelników