Nasz patronat: W sobotę XIX Dzień Związkowca oraz jubileusz 100–lecia polskich szkół i 100-lecia ZNP na Górnym Śląsku

W sobotę 24 września w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbędą się uroczystości związane z XIX Dniem Związkowca. Tegoroczne obchody splatają się z Jubileuszami 100–lecia polskich szkół i 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego na Górnym Śląsku (po powrocie do Macierzy).

Pierwsze struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego na Górnym Śląsku powstały w 1922 r. (w innych częściach obecnego Okręgu Śląskiego ZNP, obejmującego swym zasięgiem całe województwo śląskie, struktury związkowe działały już wcześniej).

Założycielem i pierwszym Prezesem Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego na Górnym Śląsku był Jan Mangold.

Patronat honorowy nad obchodami objęli prezes ZNP Sławomir Broniarz, marszałek województwa śląskiego – Jakub Chełstowski oraz prezydent Katowic Marcin Krupa. Patronat medialny: Głos Nauczycielski i Ogniskowiec.

Więcej informacji na temat planowanych uroczystości można znaleźć na stronie Okręgu Śląskiego ZNP tutaj.

(GN)

Nasz patronat: 24 września br. XIX Dzień Związkowca oraz jubileusz 100–lecia polskich szkół i 100-lecia ZNP na Górnym Śląsku