Nasz patronat: Koncert Jubileuszowy z okazji 25-lecia OSPAR w APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Nasi uczniowie mają wielkie skrzydła, a my je tylko rozwijamy – mówiła jedna z wyróżnionych tytułem Kreatywny Instruktor -Wychowawca 25 -lecia OSPAR podczas Koncertu Jubileuszowego Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji, który odbył się w czwartek w murach Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Podczas koncertu poza tytułami Kreatywny Instruktor -Wychowawca wręczono także specjalne wyróżnienia – Kreatywny Dyrektor 25-lecia OSPAR. Koncert zorganizowano w Roku Marii Grzegorzewskiej; w ramach obchodów 100-lecia Akademii.

Podczas tego niezwykłego wydarzenia publiczność miała okazję podziwiać występy m.in. Marka Połynko, Małgorzaty Markiewicz, Klaudii Borejko oraz zespołu „Idziemy na grzyby” i Chóru APS pod kierunkiem mgr Adama Pietruszki z udziałem Gościa Specjalnego – dr Hwi Hwang.

Gościnnie zaprezentowały się również wybrane placówki: „Grupa Rapsodia I” i „Grupa Rapsodia II” pod kierunkiem p. Lidii Leszczyńskiej, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 z Płocka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 z Otwocka oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z Kamionka Wielkiego.

W trakcie jubileuszu dr Mieczysław Sędzicki odczytał list od Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg zaadresowany do JM Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS, Dyrektora Sceny OSPAR dra Mieczysława Sędzickiego oraz artystów i widzów jubileuszowego koncertu, w którym gratuluje zaangażowania, konsekwencji i wytrwałości w organizowaniu tego przedsięwzięcia.

„Wiemy, jak ważna jest edukacja w życiu każdego człowieka. Ale szczególną rolę odgrywa ona w życiu ludzi wymagających wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich przeciwieństw, utrudniających im rozwój i funkcjonowanie społeczne. Dlatego tak potrzebna jest Akademia Pedagogiki Specjalnej, kształcąca już od 100 lat wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Zarówno ich przygotowanie, jak i praca integracyjna, wymagają specjalnych metod i niestandardowego podejścia. Przykładem takich działań jest funkcjonująca już od 25 lat Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji.  Charakter jubileuszowego koncertu najlepiej oddaje jego motto: >>Jesteśmy tacy sami – potrafimy wiele<< – napisała m.in. minister Maląg.

Przypomnijmy, że Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji (OSPAR) powstała z inicjatywy dr. Mieczysława Sędzickiego pod koniec lat dziewięćdziesiątych.

Ideą wydarzenia jest stworzenie sceny, na której mogą wspólnie zaprezentować się dzieci i młodzież o różnych wymiarach niepełnosprawności fizycznej i psychicznej, skrzywdzone przez los i skazane przez to na pobyt w placówkach opiekuńczych wraz z rówieśnikami w pełni sprawnymi, przebywającymi w zakładach poprawczych. Idea i cel OSPAR-u wpisuje się w istotę tzw. twórczej resocjalizacji. Dzięki temu przeglądowi scenicznemu udaje się zaprezentować różnorodne talenty dzieci i młodzieży, a także pokazać niepełnosprawność w innym – korzystnym świetle.

Więcej na temat jubileuszowego koncertu OSPAR napiszemy w jednym z najbliższych numerów  Głosu Nauczycielskiego.

(JK, GN)

Fot: APS, JK

Nasz patronat. W czwartek odbędzie się jubileuszowy koncert podsumowujący 25 lat działalności OSPAR w APS