Nasz patronat. Konferencja online „Niebanalnie o giełdzie”

Fundacja GPW zaprasza do udziału w konferencji online wieńczącej II edycję projektu „Niebanalnie o giełdzie”. Konferencja odbędzie się 2 października w godzinach 13:30-16:30.

Zapisy na konferencje znajdują się pod linkiem https://bit.ly/32X69Vg

Zarówno konferencja jak i cały projekt adresowany jest do dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów zawierających treści ekonomiczne oraz doradców zawodowych. Celem całego projektu jest poszerzenie wiedzy i kompetencji w zakresie nauczania o rynku kapitałowym oraz zdobycie wiedzy o atrakcyjnych, nowoczesnych i innowacyjnych formach nauczania.

W ramach projektu Fundacja GPW zorganizowała 16 szkoleń dla 400 nauczycieli z całej Polski oraz konkurs na scenariusz lekcji o rynku kapitałowym. Ponadto w najbliższym czasie na stronie internetowej projektu https://www.wizytyszkolnegpw.pl/niebanalnie-o-gieldzie zostaną opublikowane ogólnodostępne materiały edukacyjne.

Podczas konferencji zostaną poruszone bieżące zagadnienia związane z edukacją ekonomiczną. Będą mieli Państwo możliwość wysłuchania debaty ekspertów na temat „Jak efektywnie kształtować kompetencje uczniów i młodzieży w zakresie funkcjonowania na rynku konsumenta oraz usług finansowych – wyzwania stojące przed nauczycielem, szkołą, podmiotami rynku finansowego i organizacjami pozarządowym”. Ponadto w trakcie konferencji zostaną przedstawione wyniki badania dotyczącego kształcenia uczniów na odległość, podsumowanie i wnioski z realizacji projektu oraz nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników konkursu na scenariusz lekcji o rynku kapitałowym.

Zapraszamy do zapisów!

***

Głos Nauczycielski jest patronem medialnym projektu „Niebanalnie o giełdzie”.

Nasz patronat. Rozpoczęła się 2. edycja projektu edukacyjnego „Niebanalnie o giełdzie” – programu dla nauczycieli przedmiotów zawierających treści ekonomiczne