Nasz patronat. Konkursy UODO dla uczniów i szkół uczestniczących w programie „Twoje dane – Twoja sprawa”

„Życie rodzinne online i offline” to temat konkursu ogłoszonego 28 stycznia br. przez Urząd Ochrony Danych Osobowych dla uczniów szkół biorących udział w XI edycji programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Drugi z konkursów ogłoszonych przez UODO adresowany jest do szkół i placówek oświatowych.

Zadaniem uczestników konkursu dla uczniów jest  przygotowanie mini poradnika dla rodziców pt. „Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych” i przedstawienie w sposób krótki i jasny zasad ochrony prywatności.

Na wykonanie prac w dowolnej formie elektronicznej przy użyciu ogólnodostępnych programów komputerowych i przesłanie ich za pośrednictwem specjalnego formularza pod adres: https://pliki.uodo.gov.pl/pydio/, uczniowie mają czas do 15 kwietnia 2021 r. Wyniki ogłoszone zostaną 14 maja br.

Równolegle ogłoszony został konkurs dla szkół i placówek doskonalenia nauczycieli na najlepsze inicjatywy edukacyjne, upowszechniające wiedzę o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

Warunkiem udziału jest dostarczenie pracy konkursowej do 10 maja 2021 r.:  

  • w formie elektronicznej (na adres e-mail: [email protected]) oraz
  • papierowej (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Budynek Intraco I, z dopiskiem na kopercie „Konkurs dla placówek 2021”). Wyniki 21 maja br.

Laureat I miejsca w tym konkursie otrzyma statuetkę „Złote Pióro Programu”.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Ponadto placówka , która zajmie I miejsca w konkursie na najlepszą inicjatywę edukacyjną, otrzyma szczególne wyróżnienie prezesa UODO – statuetkę „Złote Pióro Programu”.

Konkursy UODO zostały ogłoszone 28 stycznia 2021 r., w Dniu Ochrony Danych Osobowych.

(HaD, GN)

Więcej informacji oraz regulaminy konkursów można znaleźć tutaj:

https://uodo.gov.pl/pl/458/1862

Informacje na temat programu „Twoje dane – Twoja sprawa”:

https://uodo.gov.pl/15

Głos Nauczycielski jest patronem medialnym XI edycji programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”

28 stycznia przypada Dzień Ochrony Danych Osobowych. Prezes UODO o ochronie prywatności w oświacie