Nasz patronat. Nowe konkursy dla uczestników programu UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”

Prezes UODO zaprasza uczniów szkół uczestniczących w XII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem „Ochrona danych osobowych na co dzień”. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie nagrania głosowego adresowanego do seniorów na temat zasad ochrony danych osobowych. Dodatkowo w oddzielnym konkursie UODO wybierze najlepszą inicjatywę edukacyjną zrealizowaną w bieżącej edycji programu.

W obu konkursach prace należy przysyłać do 14 kwietnia 2022 r. za pośrednictwem specjalnego formularza, który będzie dostępny pod adresem: https://e-learning.uodo.gov.pl/. Wyniki UODO ogłosi 9 maja 2022 r. na stronie internetowej.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Ponadto szkoła lub placówka doskonalenia nauczycieli, która zajmie I miejsca w konkursie na najlepszą inicjatywę edukacyjną, otrzyma szczególne wyróżnienie Prezesa UODO – statuetkę „Złote Pióro”. Szczegółowe informacje na temat konkursów można znaleźć tutaj

(GN)

Dzień Ochrony Danych Osobowych. Znamy laureatów nagrody im. Michała Serzyckiego!