Nasz Patronat. Ruszyła XIX edycja Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej

Od 2 listopada trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG) i potrwa do 30 listopada br.  SIGG to program edukacyjny wprowadzający uczniów szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych w tajniki rynku kapitałowego i uczący inwestowania na giełdzie. Gra odbywa się platformie GPWtr@der stanowiącej imitację rzeczywistego systemu transakcyjnego. Pula nagród wynosi 80 tys. zł

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wspólnie z Fundacją GPW zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych, a także klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w XIX edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG) – największego ogólnopolskiego projektu edukacyjnego mającego na celu zainteresowanie uczniów zasadami funkcjonowania rynków kapitałowych, giełdy, inwestowania oraz oszczędzania długoterminowego.

Rejestracja do SIGG potrwa od 2 listopada do 30 listopada 2020 r. Łączna liczba uczestników w dotychczasowych edycjach SIGG wyniosła 280 tys. uczniów. W tym roku na najlepszy zespół czeka 10 tys. zł nagrody, a łączna pula nagród do zdobycia wynosi ponad 80 tys. zł.

– SIGG to prawdopodobnie najpopularniejszy wśród młodzieży program edukacyjny, ponieważ łączy ze sobą zabawę z nauką inwestowania. Tylko w poprzedniej edycji wzięło udział 18 tysięcy uczniów i 840 nauczycieli z 735 szkół. 86,5 proc. uczniów było zadowolonych z wzięcia udziału w projekcie, natomiast aż 89,5 proc. uczestników uważa, że wirtualna gra giełdowa była atrakcyjną formą nauki. To właśnie na część edukacyjną kładziemy największy nacisk i co roku staramy się ją jak najbardziej uatrakcyjniać. Stosujemy różnorodne i nowoczesne formy nauki, takie jak szkolenia e-learningowe, filmy czy animacje, aby młodzież mogła jak najwięcej dowiedzieć się o rynku. Po uzyskaniu wymaganej liczby punktów uczestnicy mogą sprawdzić uzyskaną wcześniej wiedzę w pojedynkach z innymi uczestnikami projektu – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Organizatorami przedsięwzięcia są GPW oraz Fundacja GPW, partnerami: Fundacja im. Lesława A. Pagi (Partner Strategiczny), Santander Biuro Maklerskie, Santander Leasing, Dom Maklerski BOŚ, a także Warszawski Instytut Bankowości. Honorowy patronat nad projektem objęło Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Partnerami medialnymi są: Parkiet i Rzeczpospolita, Głos Nauczycielski i Cogito.

Udział w SIGG

W rozgrywkach SIGG mogą uczestniczyć dwu – czteroosobowe zespoły uczniów szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych z całej Polski (pod opieką nauczyciela). Potrzebną wiedzę uczniowie mogą zdobyć na platformie edukacyjnej SIGG, która w tym roku zawiera wiele niespodzianek i specjalne nagrody. Udział w SIGG-u jest bezpłatny.

Formuła SIGG

SIGG to internetowa gra inwestycyjna realizowana za pośrednictwem specjalnie przygotowanej do tego celu platformie GPWtr@der, która wiernie oddaje rynek giełdowy i pozwala na symulowane inwestycji w instrumenty finansowe. SIGG składa się z dwóch części:

  • inwestycyjnej – polegającej na rywalizacji i inwestowaniu wirtualnych pieniędzy,
  • edukacyjnej – polegającej na zdobywaniu wiedzy o giełdzie i inwestowaniu poprzez platformę edukacyjną SIGG.

Każdy zespół posiada jeden rachunek inwestycyjny oraz określoną kwotę wirtualnych pieniędzy. Jego zadaniem jest pomnożenie pieniędzy oraz uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu. W pierwszej kolejności uczestnicy poznają instrumenty finansowe notowane na GPW: akcje, ETF-y i kontrakty terminowe. Następnie wspólnie podejmują decyzję o tym, w jakie instrumenty chcą zainwestować i dokonują transakcji. Mechanizm ten doskonale odwzorowuje giełdową rzeczywistość i pozwala uczniom – inwestorom poczuć się jak na prawdziwej giełdzie.

SIGG to połączenie teorii i podstaw inwestowania w przystępnej formie z praktyką – poprzez udział w projekcie młodzi ludzie poznają zasady inwestowania na giełdzie oraz mają możliwość zdobycia umiejętności analizowania, podejmowania decyzji oraz pracy w grupie. Udział w projekcie daje uczniom możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej o rynku kapitałowym, z którą zapoznają się w ramach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” i zastosowaniu jej w praktyce poprzez wirtualne inwestowanie w ramach projektu SIGG. Te praktyczne umiejętności i doświadczenia z kolei przygotowują ich do poruszania się na rynku finansowym i w konsekwencji do podjęcia samodzielnych inwestycji giełdowych w przyszłości.

Harmonogram tegorocznej edycji SIGG

Gra podzielona jest na etapy:

  • Gra testowa: (23 listopada – 30 listopada 2020 r.),
  • Etap 1: transakcje na akcjach i ETF-ach (1 grudnia 2020 – 15 stycznia 2021 r.),
  • Etap 2: transakcje na kontraktach terminowych (1 marca 2021 – 1 kwietnia 2021 r.),
  • Finał SIGG: wirtualna rozgrywka on-line (19 – 23 kwietnia 2021 r.).

Dodatkowo każdy zespół ma możliwość korzystania z doświadczenia i wiedzy około trzydziestu koordynatorów regionalnych współpracujących z organizatorami projektu.

Nagrody dla młodych inwestorów

Najlepszy zespół może wygrać 10 tysięcy złotych. Pozostałe zespoły i nauczyciele z kolejnych miejsc na podium oraz z miejsc od czwartego do 20. również otrzymają nagrody finansowe (w sumie pula nagród do zdobycia wynosi 80 tys. zł). W tegorocznej edycji SIGG przygotowano dodatkowe nagrody w ramach premii lotnych – nagrodzone zostaną Zespoły z najwyższą wartością portfela w dwóch interwałach czasowych. Ponadto, na uczestników z najlepszymi wynikami w kursie e-learningowym czeka 200 nagród rzeczowych.

Rejestracja

Rejestracji dokonuje nauczyciel – opiekun grupy, który rejestruje szkołę oraz dodaje nazwy zespołów na https://sigg.gpw.pl/sigg/signup/teacher. Następnie każdy z uczniów zakłada własne konto, wybiera szkołę, nauczyciela oraz zespół. Konkurs rozpoczyna się grą testową.

Rejestracja trwa od 2 listopada do 30 listopada br. Wcześniej należy zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie internetowej GPW www.gpw.pl oraz na www.sigg.gpw.pl

(GN)

Fot: https://sigg.gpw.pl/screen