W sobotę obchodziliśmy XIX Dzień Związkowca oraz jubileusz 100–lecia polskich szkół i 100-lecia ZNP na Górnym Śląsku

W sobotę w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyły się uroczystości związane z XIX Dniem Związkowca. Tegoroczne obchody połącz one zostały z Jubileuszami 100–lecia polskich szkół i 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego na Górnym Śląsku (po powrocie do Macierzy).

Uroczystość prowadziła Jadwiga Aleksandra Rezler – Prezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego wraz z Jerzym Szmajdą – prezesem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach.

Podczas uroczystości wykład dotyczący historii Związku wygłosił dr Piotr Wierzbicki – Przewodniczący Komisji Historii i Promocji Oddziału ZNP Kraków – Śródmieście, przedstawiając rolę i znaczenie Okręgu krakowskiego w tworzeniu się polskiej oświaty oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego na Śląsku.

Pierwsze struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego na Górnym Śląsku powstały w 1922 r. (w innych częściach obecnego Okręgu Śląskiego ZNP, obejmującego swym zasięgiem całe województwo śląskie, struktury związkowe działały już wcześniej).

Założycielem i pierwszym Prezesem Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego na Górnym Śląsku był Jan Mangold.

Patronat honorowy nad obchodami sprawowali prezes ZNP Sławomir Broniarz, marszałek województwa śląskiego – Jakub Chełstowski oraz prezydent Katowic Marcin Krupa.  Głos Nauczycielski i Ogniskowiec objęły patronat medialny nad wydarzeniem.

Fotoreportaż z wydarzenia znajduje się tutaj. Więcej informacji także na FB Okręgu Śląskiego tutaj.

W Głosie Nauczycielskim nr 40 (z datą 5 października) zamieścimy dłuższą relację z wydarzenia.

(JK, GN)

Nasz patronat: W sobotę XIX Dzień Związkowca oraz jubileusz 100–lecia polskich szkół i 100-lecia ZNP na Górnym Śląsku