Nasz Patronat. XIX edycja Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Rejestracja do 6 grudnia

Jeszcze tylko przez kilka dni rejestrować się do udziału w kolejnej edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. SIGG to program edukacyjny wprowadzający uczniów szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych w tajniki rynku kapitałowego i uczący inwestowania na giełdzie. Gra odbywa się platformie GPWtr@der stanowiącej imitację rzeczywistego systemu transakcyjnego. Pula nagród wynosi 80 tys. zł

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wspólnie z Fundacją GPW zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych, a także klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w XIX edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG) – największego ogólnopolskiego projektu edukacyjnego mającego na celu zainteresowanie uczniów zasadami funkcjonowania rynków kapitałowych, giełdy, inwestowania oraz oszczędzania długoterminowego.

7 grudnia rozpocznie się pierwszy etap gry. Dzień wcześniej mija termin rejestracji. Aktualny stan rejestracji w SIGG wynosi prawie 12 tysięcy uczestników.

Więcej informacji tutaj.

(JK, GN)

Nasz Patronat. Ruszyła XIX edycja Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej