Nasz patronat. XVII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego. Zgłoszenia do 21 marca

W środę 23 marca 2022r. w godzinach 10.00 – 15.30 w formie zdalnej na platformie MS TEAMS ZNP odbędzie się XVII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego. Temat forum to „Biblioteka – zdalnie i realnie”.

Forum odbędzie się pod honorowym patronatem: Prezydenta Miasta Częstochowy, J.M. Rektora Politechniki Częstochowskiej oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Głos Nauczycielski jest jednym z patronów medialnych wydarzenia.

„Do uczestnictwa w Forum zapraszamy: nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy bibliotek publicznych, naukowych, specjalistycznych i kościelnych oraz osoby związane z czytelnictwem i książką, dyrektorów bibliotek i szkół, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i biblioteki, przedstawicieli związków zawodowych i stowarzyszeń bibliotekarskich, gości, media” – informują organizatorzy.

„Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem karty zgłoszenia https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/karta1.php Należy wybrać Konferencje online i następnie według daty 2022-03-23, godz. 9.30 XVII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego. Kartę należy wypełnić do 21 marca 2022” –wyjaśniają Udział w Forum jest nieodpłatny.

Organizatorzy Forum to: Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie oraz Biblioteka Regionalna w Karwinie (Republika Czeska), Biblioteka Śląska, Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, Zarząd Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach, Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej, Biblioteka Publiczna im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Więcej informacji na stronie Forum: http://vforumbibliotekarzy.blogspot.com/

(GN)

Nasz patronat: III konferencja “Centra informacji multimedialnej w bibliotekach” oraz XVII Forum Bibliotekarzy