Nauczyciele nie wiedzą co wpisać do świadectwa ósmoklasisty. MEN nie widzi problemu

Oceny z jakich przedmiotów powinny znaleźć się na świadectwie ósmoklasisty? Pytają o to nauczyciele. Część zajęć zakończyła się bowiem w szóstej klasie i nie są wyszczególnione we wzorze dokumentu. MEN nie widzi problemu.

O sprawie napisała “Gazeta Wyborcza”. Zdaniem dziennika, nauczyciele mają spory problem z wypisywaniem świadectw ósmoklasistów. Chodzi o przedmioty, których naukę dzieci zakończyły wcześniej – w szóstej lub siódmej kasie. Wtedy też pożegnały się z plastyką, muzyką, ale także z zajęciami technicznymi, historią i społeczeństwem. – Nie wiadomo więc co z ocenami z tych przedmiotów? – wskazują nauczyciele.

Tymczasem we wzorze świadectwa dla klas ósmych nie ma zajęć technicznych. Zamiast nich jest technika. Nie ma również zajęć informatycznych – w siódmej i ósmej klasie młodzież uczyła się informatyki. We wzorze świadectwa nie znajdziemy też przedmiotu o nazwie historia i społeczeństwo – zamiast niego mamy historię.

Kłopot jest też z przyrodą – zakończyła się w szóstej klasie. Zamiast niej w siódmej klasie uczniowie rozpoczęli naukę biologii i geografii, którą kontynuowali w klasie ósmej.

MEN zamieściło już na swojej stronie internetowej wyjaśnienie w związku “z licznymi pytaniami” kierowanymi do ministerstwa.

W wyjaśnieniu czytamy, że “na oceny końcowe składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu. Końcowe oceny klasyfikacyjne są wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły danego typu”.

MEN wyjaśnia dalej: “W przypadku przyrody należy więc wpisać ocenę uzyskaną przez ucznia z tych zajęć na zakończenie klasy VI szkoły podstawowej, a w przypadku techniki wpisać ocenę, którą uczeń otrzymał z zajęć technicznych”.

W komunikacie czytamy też: “nie należy dopisywać na świadectwie zajęć komputerowych oraz historii i społeczeństwa – uczeń realizował w VIII klasie odpowiednio informatykę, historię oraz wiedzę o społeczeństwie, z których to obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał oceny”.

Resort tłumaczy również, że w przypadku ucznia, który przeszedł do 8 klasy SP, ponieważ w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy trzeciej gimnazjum, “należy uwzględnić oceny z przedmiotów muzyka, plastyka uzyskane w 6-letniej szkole podstawowej”. Pełną odpowiedź MEN można przeczytać tutaj.

(JK, GN)

Fot: men.gov.pl