„NIE dla zwolnień w łódzkiej oświacie”. Okręg Łódzki ZNP apeluje o podpisywanie petycji

22 kwietnia 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Okręgu Łódzkiego ZNP z władzami Miasta Łodzi. „W wyniku prowadzonych rozmów i negocjacji przedstawiono koncepcję znacznego zmniejszenia liczby planowanej redukcji etatów pracowników niepedagogicznych w stosunku do pierwotnych wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i placówek na rok szkolny 2021/2022” – czytamy w komunikacie Związku zamieszczonym na Facebooku.

„Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmuje dalsze starania w obronie miejsc pracy pracowników niepedagogicznych. Kolejne spotkanie przedstawicieli ZNP z władzami Miasta Łodzi odbędzie się w przyszłym tygodniu. Zachęcamy do podpisania petycji w obronie pracowników przygotowanej przez łódzkie stowarzyszenia i ruchy miejskie” – czytamy.

Przypomnijmy, że 1 marca 2021 r. dyrektorom łódzkich szkół zostały przedstawione nowe wytyczne do arkuszy organizacji na rok szkolny 2021/2022. Zapisy tego dokumentu oznaczają znaczne redukcje etatów niepedagogicznych pracowników i pracownic oświaty. Mimo zapewnień UMŁ zwolnienia osób pracujących w obsłudze oraz administracji mogą dotyczyć, w zależności od placówki, aż 50 proc. personelu. „Nawet wobec liczby pracowników potencjalnie objętych zwolnieniami, co według Urzędu Miasta ma wynieść ok. 500 osób, skala zwolnień w znacznym stopniu wpłynie na funkcjonowanie łódzkiej oświaty” – wskazano w petycji.

„Zmiany te mogą negatywnie odbić się na bezpieczeństwie uczennic i uczniów wracających do szkół po wakacjach – placówki oświatowe zostaną pozbawione odpowiedniego nadzoru technicznego i konserwacji. Zwolenia pracownic i pracowników niepedagogicznych to także przepis na pogorszone warunki sanitarne w budynkach. Będzie to oznaczało zdecydowanie większą powierzchnię, która przypadnie na jedną osobę sprzątającą – co będzie groziło przepracowaniem tych osób oraz zagrożeniem dla spełnienia norm sanitarnych, tak ważnych zarówno w czasach pandemii, jak i po niej” – podkreślono.

„(…) Polityka miasta prowadzona kosztem pracownic i pracowników niepedagogicznych to szukanie oszczędności kosztem najsłabszych grup.  Apelujemy do władz miasta Łodzi o wycofanie się z planowanego wymuszenia zwolnień niepedagogicznych pracownic i pracowników oświaty” – stwierdzają autorzy petycji.

Petycję do Hanny Zdanowskiej, prezydent Miasta Łodzi oraz Małgorzaty Moskwy-Wodnickiej, wiceprezydent miasta można podpisać tutaj.

(JK, GN)

ZNP w Łodzi protestuje przeciwko planowanym zwolnieniom pracowników niepedagogicznych