„Pan Tadeusz” oraz „Noce i dnie” na maturze z języka polskiego. CKE opublikowała arkusze (aktualizacja)

Na Maturze 2022 z języka polskiego pojawił się m.in. „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza oraz „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej. CKE opublikowała po godzinie 14 arkusze egzaminacyjne.

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składa się z dwóch części, na których rozwiązanie maturzyści otrzymali łącznie 170 minut. Za pierwszą część – testową – można otrzymać 20 punktów. W tym roku zadania dotyczyły m.in. tekstów Krzysztofa A. Wieczorka „Serce czy rozum? Emocje w argumentacji i perswazji” oraz Grzegorza Jankowicza „Życie na poczytaniu”.

Aż 50 punktów można było uzyskać za wypracowanie. Tegoroczni maturzyści otrzymali do wyboru trzy tematy:

>> Czym dla człowieka może być tradycja? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Pana Tadeusza”, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury.

>> Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej oraz do wybranych tekstów kultury.

>> Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Maturzyści mogli analizować wiersz Józefa Barana „Najkrótsza definicja życia”.

Egzamin maturalny z języka polskiego rozpoczął się w środę 4 maja o godz. 9. Do egzaminu podeszło blisko 300 tysięcy osób – w większości to tegoroczni absolwenci liceów i techników. Przypomnijmy, że jest to szczególny rocznik, który przez większość swojej licealnej edukacji uczył się zdalnie z powodu pandemii.

Pełne arkusze znajdują się na stronie CKE tutaj.  Już w trakcie trwania egzaminu internauci publikowali tematy.

W tym roku, by uzyskać świadectwo dojrzałości należy uzyskać 30 proc. punktów z trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych – języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Trzeba też podejść do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale on nie ma progu zdawalności i nie można go oblać.

5 maja absolwenci podejdą do egzaminu z matematyki, a 6 maja – część z nich – do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. To najpopularniejszy język obcy.

Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, najstarszy tegoroczny maturzysta urodził się w 1951 r., do egzaminu maturalnego przystępuje w wieku 71 lat.

(JK, GN)

Trzy, dwa, jeden… start! Rozpoczął się tegoroczny maraton maturalny. Na początek – język polski