NIK: Miliony na akademicki sport, a medali mniej

Blisko 300 mln zł przeznaczono na rozwój sportu akademickiego w latach 2017-2021 (do końca marca). Mimo niemałych nakładów, Polska nie osiągnęła awansu w klasyfikacji medalowej na międzynarodowych zawodach – podaje Najwyższa Izba Kontroli.

W latach 2017-2021 (do końca marca) na realizację wszystkich programów i zadań związanych z rozwojem sportu akademickiego przeznaczono ponad 100 mln zł, a blisko 280 tys. studentów objęto wsparciem. Dodatkowo na rozwój akademickiej infrastruktury sportowej przeznaczono ponad 195 mln zł.

Jak podaje NIK zarówno minister właściwy do spraw kultury fizycznej, jak również minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w badanym okresie realizowali programy oraz zadania, które gwarantowały stworzenie warunków do rozwoju sportu akademickiego.

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej osiągnął większość planowanych celów i efektów programów, jednakże nie monitorował czy Polska osiągnęła awans w klasyfikacji medalowej i punktowej na międzynarodowych zawodach, co jest wymiernym efektem ponoszonych nakładów na sport akademicki.

Dopiero w trakcie kontroli, NIK ustaliła, że takiego awansu nie dość że nie udało się osiągnąć, to wręcz spadliśmy w rankingach. Ponadto minister nie zapewnił ewaluacji i monitorowania celu programu dotyczącego zwiększenia aktywności fizycznej studentów.

Cały raport NIK na ten temat wraz z wnioskami można znaleźć tutaj

(GN)

Fot: NIK

NIK: Polska cyfrowa? Przed nami jeszcze daleka droga, także w oświacie

NIK: Szkoły w czasach pandemii. „Doraźne działania MEiN, brak wsparcia nauczycieli, przypadki wykluczenia cyfrowego”