Nowa podstawa programowa dla szkolnictwa branżowego podpisana

Minister edukacji Anna Zalewska podpisała nową podstawę programową dla szkolnictwa branżowego. Zmiany zaczną wchodzić w życie już od nowego roku szkolnego.

Rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego opisało podstawy programowe dla 215 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przyporządkowanych do 32 branż.

Jak podkreśliło MEN, nowa podstawa programowa różni się od dotychczasowej przede wszystkim strukturą i zakresem treści. Nowy dokument uwzględnia kryteria weryfikacji efektów kształcenia, czyli opisane są w nim wymagania, które potwierdzą osiągniecie efektów kształcenia w danym zawodzie. Wszystko ma być transparentne nie tylko z punktu widzenia nauczyciela, ale też ucznia. Uczeń może poznać wymagania na egzaminie zawodowym, czyli to czego będzie się uczyć. Natomiast nauczyciel ma jasno określone wymagania, które pomogą mu w opracowaniu kryteriów oceniania.

Rozporządzenie jest efektem wprowadzonej reformy kształcenia zawodowego. Od 2017 r. razem z pracodawcami MEN przygotowało nowe podstawy programowe, uwzględniające aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Nowa podstawa programowa ma ułatwić uczniom dalszy rozwój zawodowy np. w zawodach: betoniarz-zbrojach, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanej. Absolwent branżowej szkoły I stopnia będzie mógł zostać np. technikiem budownictwa. Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców w wielu zawodach uczniowie będą przygotowywani do uzyskania niezbędnych uprawnień zawodowych.

Rozporządzenie zawiera też propozycje dodatkowych umiejętności zawodowych, które szkoła może wybrać jako dodatkową ofertę w danym zawodzie. Na przykład technik fryzjer może uczyć się podstaw wizażu lub podstaw barberstwa. Technik informatyk może zdobywać dodatkowe umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w sieci lub programowania w języku python. Kelner może nabywać umiejętności baristyczne, a ogrodnik – prowadzenia winnic. Natomiast uczniowie zawodów poligraficznych mogą przygotowywać się do modelowania 3D.To elementy, które są odpowiedzią na faktyczne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Przepisy rozporządzenia stosowane będą od:
* roku szkolnego 2019/2020 w klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.; semestrze I szkoły policealnej; klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum oraz klasie I pięcioletniego technikum;
* roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia
– a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

(PS, GN)