Aktualności #RPOdostępnośćMEINSZKOŁY BRANŻOWEWystąpienie Jak zwiększyć dostępność szkół branżowych II stopnia? RPO występuje do MEiN

Dostęp do szkół branżowych II stopnia nie jest zapewniony w wystarczającym stopniu – takie skargi wpływają do Rzecznika Praw Obywatelskich. Prof. Marcin…

Aktualności HiTOP Oświatowiec ToruńpodręcznikSZKOŁY BRANŻOWE Trzeci podręcznik do HiT-u dopuszczony do użytku. Przeznaczony jest dla szkół branżowych I stopnia

W wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawił się trzeci podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość. To…

Aktualności HISTORIAHiTLOMEINRAMÓWKISZKOŁY BRANŻOWEtechnikum Nowy przedmiot HiT: W LO więcej godzin nauki w klasie I, a mniej w klasie IV. MEiN pokazało nowe “ramówki”

Na nowy przedmiot "historia i teraźniejszość" (HiT) ministerstwo edukacji przewidziało w liceum w sumie 3 godziny. Zajęcia te mają się odbywać kosztem…

Aktualności EuroSkills 2021FRSEpolska drużynaSZKOŁY BRANŻOWE EuroSkills 2021. Polska drużyna walczy w największym europejskim konkursie umiejętności branżowych

W austriackim Graz odbywa się kolejna edycja konkursu EuroSkills. Polska wystawiła tam najliczniejszą w dotychczasowej historii ekipę, aż 17 osób. Reprezentanci Polski…

Aktualności SZKOŁY BRANŻOWE Wynagrodzenia młodocianych pracowników pójdą w górę

Od 1 września 2019 r. wzrośnie wynagrodzenie młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu

Aktualności PODSTAWA PROGRAMOWASZKOŁY BRANŻOWE Nowa podstawa programowa dla szkolnictwa branżowego podpisana

Minister edukacji Anna Zalewska podpisała nową podstawę programową dla szkolnictwa branżowego. Zmiany zaczną wchodzić w życie już od nowego roku szkolnego.