Jak zwiększyć dostępność szkół branżowych II stopnia? RPO występuje do MEiN

Dostęp do szkół branżowych II stopnia nie jest zapewniony w wystarczającym stopniu – takie skargi wpływają do Rzecznika Praw Obywatelskich. Prof. Marcin Wiącek wystąpił do szefa MEiN Przemysława Czarnka z pytaniem, czy widzi możliwość działań w celu zwiększenia dostępności szkół branżowych II stopnia?

Warunkiem przyjęcia do szkół branżowych II stopnia jest m.in. zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Część absolwentów szkół I stopnia nie może jednak kontynuować nauki, bo w ich regionie nie ma szkół II stopnia lub nie kształcą one w konkretnym zawodzie

Szkół II stopnia w Polsce wiosną br. było jedynie 91 (najmniej: 1 – w woj. lubuskim, 2 – zachodniopomorskim, 3 – podlaskim). A uczniami szkół II stopnia jest tylko 4,2 proc.  absolwentów szkół I stopnia .

Jak wskazuje RPO jedną z przyczyn takiej sytuacji może być brak dostępu do określonego typu szkół blisko miejsca zamieszkania. Problem ten dotyka zwłaszcza absolwentów branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli naukę w wieku 17 lat. W związku z tym pojawiają się zarzuty naruszania konstytucyjnego prawa do nauki, które zakłada powszechny i równy dostęp do wykształcenia (art. 70 ust. 4 Konstytucji RP).

RPO podjął z urzędu sprawę funkcjonowania szkół branżowych.  Marcin Wiącek pyta zatem ministra Przemysława Czarnka, czy widzi możliwość działań w celu zwiększenia dostępności szkół branżowych II stopnia. Prosi też o ocenę funkcjonowania szkół branżowych w kontekście wcześniej zidentyfikowanych problemów.

(JK, GN)

RPO: Rekomendacje dla MEiN ws. edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy

MEiN: Na jakie zawody będzie zapotrzebowanie na rynku pracy? Nowa prognoza