Nowe zasady kwarantanny i izolacji w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19. Minister podpisał rozporządzenia

Minister Zdrowia Adam Niedzielski podpisał dwa rozporządzenia dotyczące nowych zasad zwalniania z izolacji oraz kwarantanny w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19.

Obowiązkowa kwarantanna po kontakcie z osobą zakażoną oraz ta po powrocie z zagranicy (chodzi o cudzoziemców spoza Unii Europejskiej) została skrócona do 10 dni.

W przypadku tych ostatnich kwarantanna liczona jest od następnego dnia po przekroczeniu granicy. Nie będzie konieczności wykonania testów. Osoby, u których nie wystąpią, żadne objawy zostaną zwolnione z kwarantanny automatycznie. Jeśli jednak objawy choroby się pojawią, wówczas pacjent powinien skonsultować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistą, który podejmie decyzje dotyczące dalszego postępowania.

Skąd pomysł skrócenia czasu kwarantanny i izolacji? Minister zdrowia wskazywał, że sprawdzały to inne państwa, jak np. Norwegia i takie dziesięciodniowe okresy są bezpieczne. – Taki okres izolacji jest bezpieczny, nie spowoduje wielkiego przyrostu ryzyka w stosunku do 14-dniowego okresu kwarantanny – mówił na konferencji prasowej.

W myśl nowych przepisów zwolnienie z izolacji (w przypadku osoby, która przechodzi COVID-19 bezobjawowo) następuje po 10 dniach od pozytywnego testu przy 2 kolejnych wynikach negatywnych lub po 3 dniach od ustąpienia objawów jednak nie wcześniej niż 13 dni od pojawienia się tych objawów. Izolacja będzie obejmować wszystkie osoby pozostające z daną osobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

W przypadku izolacji dotąd było tak, że trwała ona minimum 14 dni, a między 10 a 12 dniem od wystąpienia objawów COVID-19 robiony jest pierwszy test kontrolny. Jeśli ten jest ujemny, powtarza się go po upływie 24 godzin. Jeżeli obydwa są ujemne, kończy się izolację. Jeżeli któryś z nich wyjdzie pozytywny, to izolacja przedłużana jest o 7 dni.

(JK, GN)

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Dostęp do testów i szczepień, doprecyzowanie wytycznych? MEN nie widzi takiej potrzeby. Piontkowski o 13 propozycjach ZNP