Nowelizacja Karty: niekorzystne zmiany w awansie, godzina karciana. Opinia ZNP: odrzucamy projekt!

Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie zaopiniował ministerialny projekt nowelizacji Karty Nauczyciela z 29 kwietnia br. (pełna nazwa: projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). ZNP podtrzymał swoje stanowisko prezentowane podczas prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

“Przypominamy, że przedstawiciele ZNP nie uczestniczyli w pracach grupy roboczej powołanej w ramach ww. Zespołu, ponieważ wszelkie zmiany w awansie zawodowym nauczycieli powinny zostać poprzedzone szeroką konsultacją w środowisku nauczycielskim” – czytamy w opinii ZNP adresowanej do MEiN. Tak się nie stało. Dla porównania – Związek przypomina, że obecnie obowiązujący system awansu zawodowego, funkcjonujący od 2000 r., poprzedzony był wielomiesięcznym procesem konsultacji.

Według ZNP zmiany w Karcie powinny być powiązane ze zmianą systemu wynagradzania nauczycieli – wynagrodzenia te powinny zależeć od wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a nie od kwoty bazowej ustalanej przez polityków. „Takie jest oczekiwanie nauczycieli, którzy poparli obywatelską inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie” – uzasadnia Związek.

W swojej opinii ZNP zwraca uwagę na „chaotyczność i nielogiczność wprowadzanych zmian w pragmatyce nauczycielskiej, jak i szeroko rozumianym prawie oświatowym”. Dlatego „nieodzownym postulatem wydaje się konieczność powołania apolitycznego organu konsultacyjnego, którego zadaniem byłoby sformułowanie strategii funkcjonowania systemu oświaty”. „Powodowałoby to zabezpieczenie systemu oświaty przed chaotycznymi zmianami legislacyjnymi, dokonywanymi przez polityków” – argumentuje ZNP.

Odnosząc się do poszczególnych rozwiązań proponowanych przez MEiN, Związek ocenia, że „nowy system awansu zawodowego nie jest zmianą projakościową”. Nie do przyjęcia jest m.in. zamiar wprowadzenia „prowizorycznego charakteru zatrudnienia nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego”.

Kolejna uwaga dotyczy wynagrodzeń. Wprawdzie MEiN mówi o podniesieniu średniego wynagrodzenia nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu do 120 proc. kwoty bazowej (czyli o 20 proc. w stosunku do obecnego wynagrodzenia stażysty), ale później taka stawka może obowiązywać nawet przez sześć lat. Obecnie przeszeregowanie następuje szybciej, w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu. Oprócz tego „propozycja nowego awansu nie podnosi wskaźnika dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, co w konsekwencji oznaczać będzie spłaszczenie wynagrodzeń”.

Kolejnym negatywnym rozwiązaniem jest powrót do tzw. godzin karcianych, tym razem w wymiarze jednej godziny, w celu prowadzenia dodatkowych konsultacji dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców. ZNP przypomina, że już dziś nauczyciele przeprowadzają takie konsultacje, co wynika z treści art. 42 ust. 2 pkt 2 KN i z postanowień statutów szkół. Obecna praktyka „nie wskazuje, aby pojawiały się sygnały o trudnościach z wyegzekwowaniem ww. obowiązku od nauczycieli.

W związku z tym „należy uznać, że zaproponowana regulacja jest próbą zakulisowego zwiększenia obowiązkowego pensum zajęć nauczycieli, bez zagwarantowania prawa do adekwatnego wynagrodzenia z tego tytułu”.

“Biorąc pod uwagę powyższe, Związek Nauczycielstwa Polskiego odrzuca projekt nowelizacji Karty Nauczyciela” – podkreślono w opinii.

(DK, GN)

>>Pełna treść opinii ZNP dostępna jest tutaj:

https://znp.edu.pl/znp-negatywnie-opiniuje-projekt-nowelizacji-karty-nauczyciela/

Konferencja prasowa Związku Nauczycielstwa Polskiego: ZNP negatywnie opiniuje projekt nowelizacji KN – TUTAJ

Nr 19/11 maja 2022

Nauczyciele przepracują dodatkową godzinę w ramach “czarnkowego”. MEiN kończy prace nad kolejnymi zmianami w Karcie

Zapraszamy do głosowania w naszej ankiecie:

Czy uczniowie - uchodźcy wojenni z Ukrainy powinni zostać zwolnieni z obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty?

  • tak (73%, 1 493 głosów)
  • nie (19%, 393 głosów)
  • trudno powiedzieć (8%, 156 głosów)

Głosujących: 2 042

Loading ... Loading ...