O lustracji w RDS zdecyduje prezydent Duda. „Solidarność” naciska

Rada Dialogu Społecznego nie podjęła uchwały w sprawie lustracji swoich członków, o co występowała „Solidarność” i jeden ze związków pracodawców. – W drodze konsensusu stron ustaliliśmy na prezydium, że zwrócimy się z zapytaniem w tej sprawie do prezydenta Andrzeja Dudy – powiedziała w rozmowie z Głosem Nauczycielskim Dorota Gardias, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i przewodnicząca Forum Związków Zawodowych.

Przypomnijmy, że z apelem o lustrację w Radzie Dialogu Społecznego wystąpili dwaj jej wiceprzewodniczący – szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. Pisaliśmy o tym tutaj:

Będzie lustracja członków RDS? Wspólny apel „Solidarności” i związku przedsiębiorców

Inicjatorzy lustracji w RDS chcieli – nie czekając na stanowisko prezydenta w tej sprawie – „zadbać o to, by z uwagi na jej powagę i autorytet, Rada była wolna od podejrzeń i pomówień dotyczących przeszłości jej członków”. Przygotowali więc projekt uchwały, zobowiązujący wszystkich członków Rady urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku, również przyszłych, do składania oświadczeń lustracyjnych.

Jak powiedziała Głosowi Dorota Gardias do głosowania nad uchwałą nie doszło. – Nie ma takiego uzasadnienia prawnego, żebyśmy to my podejmowali taką uchwałę – podkreśla szefowa RDS.

Prezydium RDS zadecydowało więc, że zwróci się do prezydenta Andrzeja Dudy o opinię prawną w tym temacie, a – jak twierdzi szef „Solidarności” –  jeśli ta opinia będzie negatywna, to o nowelizację ustawy. – Dla nas interpretacja tej ustawy jest jasna i wygląda bardzo czytelnie. Powinniśmy te oświadczenia, jako członkowie RDS, składać. Jesteśmy instytucją zaufania publicznego – komentował na konferencji prasowej Piotr Duda.

Zadeklarował jednocześnie, że wszyscy przedstawiciele „S” takie oświadczenie złożą, niezależnie od opinii prezydenta. On sam złożył je w 2007 r.

Według Doroty Gardias lustracja zdominowała środowe posiedzenie prezydium RDS. – Ale rozmawialiśmy też o projekcie budżetu na przyszły rok, problemach w hutnictwie i działaniach rządu na rzecz pielęgniarek i położnych – powiedziała nam szefowa Rady Dialogu Społecznego.

(JK, GN)

Na zdjęciu: Dorota Gardias podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w kwietniu br.

Fot: Witold Rozbicki