Obrady OKMN na Pomorzu. „Wyzwania i szanse dla młodych nauczycieli”

„Wyzwania i szanse dla młodych nauczycieli” – pod takim hasłem w siedzibie Okręgu Pomorskiego ZNP w Gdańsku obradowali kilka dni temu młodzi nauczyciele i nauczycielki w ramach Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela. Uczestnikami spotkania były w większości osoby dopiero rozpoczynające swoją aktywną działalność związkową.

Oprócz otwartej dyskusji dotyczącej sytuacji i problemów młodych nauczycieli i nauczycielek uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach, które poprowadził Szymon Lepper, przewodniczący Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela.

W pierwszej części spotkania rozmawiano o silnych i słabych stronach oraz szansach i zagrożeniach jakie stoją przed młodymi nauczycielami i nauczycielkami reprezentującymi ZNP (tzw. analiza SWOT). W drugiej części młodzi nauczyciele mogli się skupić na przyszłości i formułowaniu celów – zastanawiali się jak osiągnąć stan pożądany w swojej aktywności zawodowej i związkowej (tzw. metoda SMART).

„Sformułowane w ten sposób cele mogą stanowić wsparcie lub przy dłuższej pracy nawet fundament planu pracy Klubu Młodego Nauczyciela” – czytamy m.in. w komunikacie z obrad.

„Dużą wartością spotkania, szczególnie z perspektywy osób rozpoczynających aktywną działalność związkową była możliwość wymiany doświadczeń z prezes Okręgu Elżbietą Markowską i opiekunką OKMN Ewą Biernacką” – wskazano.

– Wymienialność pokoleniowa w szkolnictwie jest zaburzona i widzą to wszyscy, związani z edukacją, może oprócz ministerstwa. Dlatego  średnia wieku członków ZNP wzrasta. Musimy myśleć o tym jak zatrzymać spadek uzwiązkowienia – podsumowuje w rozmowie z Głosem Nauczycielskim Szymon Lepper.

– Najprostszym rozwiązaniem jest intensywniejsze pozyskiwanie młodych ludzi wchodzących do zawodu. To prawda, jest ich coraz mniej, ale są i mają dla przyszłości Związku kluczowe znaczenie – podkreśla.

Według niego, jednym elementów w tej strategii jest tworzenie i wspieranie już istniejących Klubów Młodego Nauczyciela.

– Wsparcie musi wiązać się z rzeczywistym przekazaniem mocy sprawczej środowisku młodych i włączeniem ich do kształtowania szeroko rozumianej polityki Związku. Dlatego właśnie uzyskiwanie opinii od środowiska młodych, np. przez analizę SWOT, wraz z późniejszą realizacją sformułowanych przez nich celów jest tak ważna – podkreśla.

W niedawnym wywiadzie dla Głosu Nauczycielskiego (nr 21-22/24-31 maja 2023) przewodniczący CKMN opowiadał m.in. o Poradniku Dobrych Praktyk Związkowych, który jest owocem pracy klubów młodego nauczyciela. Zapowiedział też organizację w nowym roku szkolnym dużego wydarzenia poświęconego środowisku młodych nauczycieli.

(GN)

Nr 21-22/24-31 maja 2023

Marta Nazimek-Kolano: Młodzi nauczyciele odchodzą po dwóch – trzech tygodniach pracy