Od dziś szkoły średnie przechodzą w tryb zdalny lub hybrydowy. Przynajmniej w teorii

Od dziś w polskich szkołach obowiązuje częściowy lockdown. Prawie dwa miliony uczniów szkół średnich powinno przejść na kształcenie zdalne lub hybrydowe. W teorii, bo w praktyce edukacja hybrydowa może okazać się fikcją. Niestety opublikowane przez MEN nowe przepisy są niejasne i dają duże pola do nadużyć.

Chodzi o ostatnią, opublikowaną w piątek wieczorem, nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z decyzją rządu i MEN, od poniedziałku 19 października szkoły średnie w strefach żółtych mają kształcić hybrydowo, a w strefach czerwonych – zdalnie.

Przede wszystkim, dowiedzieliśmy się, które konkretnie szkoły średnie będą musiały kształcić w sposób niestacjonarny. Z dokumentu wynika, że chodzi o:
* szkoły ponadpodstawowe
* szkoły podstawowe dla dorosłych,
* placówki kształcenia ustawicznego,
* centra kształcenia zawodowego

Zarówno w strefie żółtej jak i czerwonej obowiązek kształcenia zdalnego lub hybrydowego NIE DOTYCZY:
* szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
* młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
* młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
* szkół specjalnych przysposabiających do pracy,
* internatów,
* uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Jak ma natomiast przebiegać kształcenie hybrydowe w szkołach średnich znajdujących się w strefie żółtej? Zgodnie z rozporządzeniem, co najmniej 50 proc. uczniów realizować będzie tam zajęcia w szkole, natomiast nie więcej niż 50 proc. – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Tak sformułowany przepis niestety może doprowadzić do wypaczenia całego pomysłu wprowadzenia w strefie żółtej edukacji hybrydowej (w szkołach średnich). Jeżeli dyrektor nie zorganizuje edukacji zdalnej nawet dla jednego ucznia (a tym samym de facto nie wprowadzi w swojej placówce edukacji hybrydowej), to wypełni obowiązek, jaki został na niego nałożony w rozporządzeniu. 100 proc. uczniów kształcących się stacjonarnie to bowiem „co najmniej 50 proc.” realizujących zajęcia w szkole i „nie więcej niż 50 proc.” uczących się z domu.

Trudno powiedzieć, dlaczego ministerstwo edukacji sformułowało kluczowy dla całej operacji przepis w taki, a nie inny sposób.

Nauczycielu, co sądzisz o ewentualnym wprowadzeniu czasowego nauczania zdalnego lub hybrydowego w całej oświacie?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Dyrektor będzie musiał ustalić harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie ze wspomnianym podziałem, “biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia”. To kolejny nieprecyzyjny przepis dający pełne pole do interpretacji.

Jeżeli jakieś zajęcia nie będzie można realizować w sposób zdalny, to dyrektor zostanie zobowiązany do “ustalenia innego sposobu realizowania tych zajęć”.

W strefie czerwonej w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, placówkach kształcenia ustawicznego oraz centrach kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie:
1) zajęć praktycznych – realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia w sposób zdalny
2) praktyk zawodowych – realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa
3) staży uczniowskich – mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia.

W strefie żółtej w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, placówkach kształcenia ustawicznego oraz centrach kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie:
1) zajęć praktycznych – realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem edukacji zdalnej
2) praktyk zawodowych – realizuje się w miejscu ich prowadzenia;
3) staży uczniowskich – mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia.

Uwaga! Zarówno w strefie czerwonej jak i żółtej uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub po prostu nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach zdalnych w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić realizację zajęć zdalnych na terenie szkoły.

Według danych ministerstwa edukacji, w strefie żółtej zlokalizowanych jest 5978 szkół ponadpodstawowych, czyli 49,2 proc. wszystkich, a uczy się w nich 821 518 młodych ludzi (tj. 45,2 proc. uczniów szkół średnich).

W strefie czerwonej znajduje się natomiast 6178 szkół ponadpodstawowych (tj. 50,8 proc. wszystkich), a kształci się w nich 995 674 młodych ludzi (tj 54,8 proc.).

(PS, GN)

***

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dostępne jest TUTAJ:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1830