Od poniedziałku więcej dzieci w grupie. Są nowe wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków

GIS opublikował w piątek zaktualizowane wytyczne m.in. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Jedna grupa dzieci ma w miarę możliwości przebywać w wyznaczonej i stałej sali. W grupie może być maksymalnie 25 dzieci.

Główny Inspektorat Sanitarny przekazał, że zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, jeśli jest taka szansa, ci sami opiekunowie.

Jeśli chodzi o przedszkola, oddziały przedszkolne w szkole podstawowej i inne formy wychowania przedszkolnego w grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci – dotąd tylko 16. Liczba dzieci w grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2. W przypadku liczby dzieci większej niż pięcioro powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko. Powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi w takiej sytuacji co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza pięć godzin dziennie. Jeżeli czas pobytu dziecka przekracza pięć godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie, powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2.

Zarówno w przypadku opieki nad dziećmi do lat trzech, jak i starszymi w przedszkolu zalecane jest usunięcie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. pluszowych zabawek.

GIS zaznacza, że jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki czy obręcze, należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

Sanepid wskazał, że dzieci nie powinny zabierać ze sobą do placówek i z placówek niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Sale muszą być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Można to osiągnąć – jak wskazał GIS – m.in. ustalając różne godziny przyjmowania grup do placówki czy różne godziny zabawy na zewnątrz.

GIS przypomina o konieczności zachowania dystansu społecznego opiekunami i rodzicami. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

Wśród wytycznych GiS znalazło się też wyłączenie w placówkach źródełek oraz fontann wody pitnej i zapewnienie korzystania z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna.

Wszystkie wytyczne znajdują się poniżej:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Ostatnio zakażenie koronawirusem u dziecka stwierdzono w jednym z przedszkoli w powiecie poznańskim. 6-latek przechodzi chorobę bezobjawowo, a zaraził się, jak ustalono, od swojej babci.

Jak informowało Radio Poznań, 9 dzieci uczęszczających do przedszkola oraz ich rodziny, a także cztery osoby z personelu sanepid objął kwarantanną. jednak nie uznał za konieczne zamykanie placówki – sprawdzono, że zalecenia wprowadzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego były tam przestrzegane i dzieci z różnych grup nie miały ze sobą kontaktu. Placówka zostanie więc odkażona, ale nie zamknięta.

(JK, GN)

GIS: Grupy dzieci w przedszkolach i szkołach mogą być liczniejsze

Z powodu koronawirusa odwołano zakończenie roku w szkole w Krakowie. Kilkadziesiąt osób na kwarantannie