Ogólnopolski turniej wiedzy ekologicznej BE.ECO już 12 maja! Właśnie ruszyły zapisy na stronie beeco.edu.pl

Trwają zapisy do ogólnopolskiego turnieju wiedzy ekologicznej, który odbędzie się 12 maja. Zgłoszenia mogą być dokonywane w dniach 25-29.04.2022 r. przez dyrektorów szkół podstawowych lub wskazanych przez nich nauczycieli. Zwycięskie placówki otrzymają nagrody finansowe. Turniej jest zwieńczeniem pierwszej edycji projektu edukacyjnego BE.ECO organizowanego przez Fundację Digital University.

Turniej wiedzy ekologicznej online już 12 maja – zapisz się!

Ogólnopolski turniej wiedzy BE.ECO odbędzie się 12 maja, w podziale na 3 grupy wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-6 i klasy 7-8. Każdy uczestnik będzie wypełniał quiz indywidualnie i zajmie mu to maks. 30 minut.

Pytania będą dotyczyć pięciu obszarów: gospodarka odpadami i segregacja, klimat, obieg surowców wtórnych, bioróżnorodność i ważne inicjatywy eko. To tematy, które są poruszane w scenariuszach lekcji dostępnych do pobrania na stronie beeco.edu.pl i pogłębiane podczas warsztatów online dla nauczycieli, organizowanych w ramach projektu BE.ECO.

Trzy szkoły, których uczniowie zdobędą największą liczbę punktów w turnieju, otrzymają nagrody finansowe – po 2000,00 PLN każda – z przeznaczeniem na działania ekologiczne na rok szkolny 2022/2023. Ponadto, szkoła, która zajmie pierwsze miejsce w turnieju otrzyma dodatkowo nagrodę o wartości 4 500 PLN na przeprowadzenie warsztatów dla uczniów z tworzenia memów internetowych.

Zapisy na turniej:

https://beeco.edu.pl/turniej/

BE.ECO: Angażujemy- Inspirujemy- Zmieniamy

BE.ECO to projekt edukacyjny Fundacji Digital University, który powstał, aby inspirować do zmian zachowań wpływających na kondycję naszej planety. Działania prowadzone są dwutorowo: dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. Nauczycielom dedykowane są bezpłatne warsztaty z ekspertami, podczas których uzupełniają wiedzę na temat wyzwań ekologicznych, a także gotowe scenariusze lekcji – dostępne do pobrania na stronie projektu. Dla uczniów organizatorzy przygotowali konkurs filmowy (odbył się w marcu) i turniej wiedzy ekologicznej, zaplanowany na 12 maja.

Elżbieta Wojciechowska, prezeska Fundacji Digital University: Już prawie 2 tys. nauczycieli wzięło udział w warsztatach online, prowadzonych przez ekspertów wspierających nasz projekt, a ponad 800 pobrało scenariusze lekcji. Wciąż można zapisać się na kolejne warsztaty, do czego gorąco zachęcamy. Wierzymy, że działania proponowane w ramach BE.ECO przyczynią się do poszerzenia świadomości ekologicznej kilku pokoleń, ponieważ aktywności, które proponujemy, angażują często całe rodziny, tak jak się to działo w przypadku konkursu filmowego.

 Slow fashion, sucha rzeczka i dobre nawyki zwyciężyły w konkursie filmowym BE.ECO

W marcu fundacja przeprowadziła konkurs filmowy BE.ECO dla uczniów szkół podstawowych, którego celem było zaangażowanie uczniów w promowanie postaw ekologicznych. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu przez ucznia 1-minutowego filmu prezentującego jego pomysł na ekologiczne działania w domu, szkole lub społeczności lokalnej. Wygrały prace poruszające tematy zasobów wody, odpowiedzialnej mody i proekologicznych nawyków, które każdy z nas może wprowadzić do swojej codzienności bez większych wyrzeczeń.

Jury konkursu BE.ECO podkreśliło, że nadesłane filmy napawają optymizmem – wielu młodych ludzi rozumie jak indywidualne, jednostkowe działania wpływają na środowisko. Niemniej nie wszystkie prace były w 100% merytorycznie poprawne; część z nich opierała się na błędnych przekonaniach na temat ekologii, dlatego dalsza praca w zakresie szerzenia wiedzy ekologicznej w szkołach jest niezbędna.

***

Fundacja Digital University działa od 2014 r. Uczymy zawodów przyszłości dając wsparcie podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych i środowisk wykluczonych zgodnie z najnowszymi trendami, dodatkowo prowadzimy projekty edukacyjne z obszaru wykluczenia technologicznego i ekologii.

BE.ECO – projekt edukacyjny Fundacji Digital University będący odpowiedzią na postępujące zmiany klimatyczne i brak formalnej edukacji w tym zakresie. Kierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, którzy pod okiem ekspertów uzupełnią i wzbogacą wiedzę na temat wyzwań ekologicznych oraz skorzystają z konkretnych narzędzi i materiałów m.in. scenariuszy lekcji, które będą pomocne w pracy z dziećmi i tym samym przyczynią się do budowania świadomości społecznej wśród młodego pokolenia Polek i Polaków.

>> Głos Nauczycielski jest patronem medialnym projektu BE.ECO

Więcej informacji o projekcie: www.beeco.edu.pl i na profilu na FB: www.facebook.com/BeEcoEdu

Nasz patronat. BeEco – Angażujemy – Inspirujemy – Zmieniamy! Profesjonalny, bezpłatny cykl warsztatów