Ograniczenie dostępu do pornografii. Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie małoletnich

Dostawcy internetu będą zobowiązani do wprowadzenia bezpłatnego mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w sieci. Rząd we wtorek przyjął projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do nieodpowiednich treści w internecie.

Jak wynika z raportu NASK „Nastolatki wobec pornografii cyfrowej”, dzieci mają w internecie łatwy dostęp do treści o charakterze pornograficznym. Dla większości badanych (76,2 proc. starszych i 66,9 proc. młodszych) telefon komórkowy lub smartfon jest głównym narzędziem służącym do kontaktu z nimi. Analiza mówi również, że:

>> co piąty 12- i 14-latek przyznaje, że otrzymuje żądania lub propozycje przesłania własnych nagich lub półnagich zdjęć innym osobom;

>> co trzeci 16-latek i niespełna co piąty badany w wieku 12-14 lat widział w Internecie czynności seksualne, do których przymuszono drugą osobę;

>> jeden na ośmiu młodszych respondentów z treściami o charakterze seksualnym ma do czynienia kilka razy dziennie;

>> co czwarty nastolatek i co piąty młodszy badany regularnie oglądają treści pornograficzne w sieci.

Projekt przedłożony przez Ministra Cyfryzacji ma stworzyć „ramy prawne zobowiązujące dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczących usługę dostępu do internetu do określonych działań na rzecz ochrony małoletnich”.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie KPRM projekt przewiduje, że „w szczególności dostawcy usługi dostępu do internetu zostaną zobowiązani do: wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w internecie”.

Projekt ustawy przewiduje również uprawnienie ministra właściwego do spraw informatyzacji do przeprowadzenia kontroli i postępowania pokontrolnego w celu weryfikacji przestrzegania przepisów ustawy przez dostawców usługi dostępu do internetu. Niewywiązywanie się z obowiązków ustawowych będzie zagrożone karami pieniężnymi.

(GN)

RPO apeluje o ochronę dzieci przed pornografią w Internecie. Wystąpienie do MEiN

Rząd PiS chce odciąć dzieci od pornografii. Premier Morawiecki zapowiedział nową ustawę