Okręg Mazowiecki ZNP: Domagamy się pilnego podjęcia prac nad projektem ustawy zwiększającym wynagrodzenia nauczycieli

Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZNP domaga się jak najszybszego podjęcia prac nad projektem ustawy zwiększającym wynagrodzenia nauczycieli o 20 proc. „Pani Marszałek, jest pani nauczycielką i wierzymy, że rozumie pani rozgoryczenie koleżanek i kolegów. To wstyd dla państwa polskiego, by nauczyciele byli wynagradzani na poziomie bliskim minimalnego wynagrodzenia za pracę przy równoczesnym systematycznym pogarszaniu się ich warunków pracy” – czytamy w piśmie skierowanym do marszałek Elżbiety Witek.

„Wzrost nakładów finansowych na oświatę, w tym systematyczny wzrost wynagrodzeń nauczycieli jest absolutnie konieczny i powinien nastąpić niezwłocznie. Nauczyciele już dłużej nie mogą czekać, edukacja również” – apeluje Tomasz Korczak, prezes Okręgu Mazowieckiego ZNP i wyraża poparcie dla petycji złożonej w Sejmie przez kierownictwo Związku.

Przypomnijmy, że aby zrekompensować nauczycielom szalejącą drożyznę ZNP – z pomocą klubów opozycyjnych – złożył pod koniec marca br. w Sejmie projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zakładający od lipca br. wzrost o 20 proc. zapisanych w ustawie wskaźników określających wysokość wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Niestety do dziś prace nad projektem stoją w miejscu. ZNP złożył niedawno w parlamencie petycję dotyczącą wyjęcia projektu z legislacyjnej “zamrażarki”.

(GN)

ZNP: Apelujemy do marszałek Sejmu o nadanie biegu projektowi ustawy, która zwiększy wynagrodzenia nauczycieli