OPZZ i FZZ przeciw naruszaniu zasad dialogu społecznego. Pisma do premiera Morawieckiego

Jesteśmy przeciwni wykluczaniu partnerów Dialogu Społecznego z dyskusji nad kwestiami dotyczącymi polityki społeczno – gospodarczej, dlatego już 18 listopada, OPZZ wystosowało pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie wykluczenia partnerów Dialogu Społecznego z dyskusji nad tak ważnymi kwestiami – mówi przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. Swój list otwarty do premiera Morawieckiego wystosowała też Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych.

Przewodniczący OPZZ skierował swoje pismo do Premiera już po pierwszym spotkaniu Rządu z przedstawicielami NSZZ Solidarność, które bez porozumienia z innymi centralami związkowymi odbyło się 17 listopada.

O naruszeniu zasad dialogu społecznego Andrzej Radzikowski mówił także podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Prezydenta RP Andrzeja Dudy 29 listopada. – Jako OPZZ opowiadamy się za wzmacnianiem instytucjonalnego dialogu społecznego, trójstronnego – powiedział wówczas przewodniczący OPZZ.

„Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jako jedna z trzech ogólnopolskich central związkowych, cały czas deklaruje chęć udziału w pracach wszystkich zespołów powoływanych przez stronę rządową. Uważamy, że wypracowanie wspólnego stanowiska rządu i związków zawodowych oraz wspólne działania w obliczu tak trudnej sytuacji i tak wielu problemów, z którymi obecnie borykają się miliony Polek i Polaków, wymaga rozmów i porozumienia ze wszystkimi partnerami społecznymi. Obecna sytuacja jest zbyt poważna, aby rozmawiać o tak ważnych problemach tylko z wybranym partnerem społecznym” – czytamy m.in. w stanowisku OPZZ.

Treść pisma skierowanego przez przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego do Premiera RP 18 listopada jest dostępna tutaj

Swój list otwarty do premiera Morawieckiego wystosowało też Forum Związków Zawodowych.

„W imieniu setek tysięcy pracownic i pracowników całego sektora finansów publicznych, których reprezentują organizacje członkowskie FZZ, pragnę wyrazić głębokie oburzenie wobec jawnego, niepohamowanego, brutalnego i bezprecedensowego łamania zasad, dewastowania wartości, omijania procedur związanych z prowadzeniem dialogu społecznego” – napisała m.in. Dorota Gardias, przewodnicząca FZZ.

Cały list Doroty Gardias, przewodniczącej FZZ jest dostępny tutaj

(JK, GN)

„To próba wywrócenia stolika RDS”. ZNP protestuje przeciwko zarządzeniu premiera o rozmowach tylko z jednym związkiem