OPZZ, Komisja Kobiet OPZZ i Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków wspierają akcję protestacyjną ZNP

„Jako przewodniczący Rady Dialogu Społecznego chciałbym zwrócić uwagę Pana Premiera na narastające zagrożenia w tej sferze życia społecznego (edukacji – przyp.red) i zaprosić do roboczej debaty na forum Rady. Zwracam się do Pana z tą propozycją także jako nauczyciel i związkowiec. Czas nagli, problemy narastają. Mamy nadzieję na rzetelną i wzajemnie życzliwą dyskusję z Panem Premierem. Mamy też nadzieję, że jej efektem będą odważne i od dawna oczekiwane decyzje rządu” – napisał m.in. przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski w liście do premiera Mateusza Morawieckiego. List został wysłany w Dniu Edukacji Narodowej (pełna treść tutaj)

Także komisja kobiet OPZZ oraz Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków wspierają akcję protestacyjną Związku Nauczycielstwa Polskiego ws. narastających problemów w obszarze edukacji.

„Uruchomione przez ZNP 01.09.2022 r. pogotowie protestacyjne w szkołach, przedszkolach oraz placówkach oświatowych i zorganizowane w jej ramach Miasteczko Edukacyjne, a także pikieta zaplanowana na 15 października przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie to wyraz niezgody nauczycieli i pracowników oświaty na pogarszającą się sytuację w szkolnictwie” – napisali m.in. energetycy.  ZZZE wystosowało w tej sprawie pismo do prezydenta Andrzeja Dudy.

„W pełni popieramy postulaty ZNP o poprawę warunków pracy i nauki
w szkołach oraz placówkach oświatowych, a także żądania 20% podwyżek dla wszystkich nauczycieli bez względu na staż pracy. Komisja Kobiet OPZZ domaga się od rządu podjęcia stanowczych działań, które przywrócą prestiż tego zawodu i nie będą zniechęcać młodych osób do podejmowania pracy w oświacie oraz zahamują falę odejść nauczycieli z zawodu” – czytamy z kolei m.in. piśmie Komisji Kobiet OPZZ.

***

We wtorek, 19 października 2022 r. odbyła się manifestacja organizowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych w sprawie emerytur pomostowych.

Podczas wydarzenia związkowcy przekazali minister rodziny i polityki społecznej petycję dotyczącą uchylenia przepisu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, który zakłada ich stopniowe wygaszanie.

– Już dziś osoby, które rozpoczęły pracę w bardzo młodym wieku, nie mogą skorzystać z wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Prawo do emerytury pomostowej uzależnione jest wedle obecnie obowiązujących przepisów od wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze przynajmniej przez jeden dzień przed 1 stycznia 1999 r. W praktyce oznacza to, że po 2042 r. nikt nie uzyska prawa do świadczenia, pomimo że nie znikną wszystkie przesłanki do likwidacji ustawy. Domagamy się więc prawa do emerytury pomostowej bez względu na datę rozpoczęcia pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze – wyjaśniali związkowcy z OPZZ.

(JK, GN)

Pracownicy budżetówki domagają się 20 proc. podwyżek. Pikiety OPZZ przed urzędami wojewódzkimi w całym kraju