OPZZ rusza z akcją kontroli warunków pracy i płacy w czasie pandemii COVID-19

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych rozpoczyna akcję kontroli warunków pracy i wynagradzania pracowników w czasie pandemii COVID-19. Z analiz centrali wynika, że  od 1 marca do 28 października br. na skutek zwolnień grupowych pracę straciło 18 558 osób.

OPZZ od początku pandemii COVID-19 podkreślało, że ochrona miejsc pracy i wynagrodzeń to jedyna skuteczna metoda na przezwyciężenie kryzysu społeczno-gospodarczego. W czasie pierwszej fali pandemii pracodawcy, którzy chcieli otrzymać świadczenia na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, musieli zawrzeć ze związkami zawodowymi lub z przedstawicielem pracowników, wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy, stosowne porozumienia.

Rada OPZZ wyraża jednak obawę, że w przypadku wielu porozumień doszło do naruszenia prawa oraz drastycznego i nieuzasadnionego pogorszenia warunków pracy i wynagrodzeń, szczególnie w tych firmach, gdzie nie ma związków zawodowych.

Z analiz OPZZ wynika, że  od 1 marca do 28 października br. na skutek zwolnień grupowych pracę straciło 18 558 osób. W tej sytuacji OPZZ rozpoczyna akcję kontroli warunków pracy i wynagradzania pracowników w czasie pandemii COVID-19.

Więcej o najnowszych działaniach OPZZ można przeczytać tutaj.

(JK, GN)

OPZZ. Związkowcy przygotowali „mikołajkowy” prezent dla prezydenta. „To kolejny krok w walce o emerytury stażowe”