OPZZ. Związkowcy przygotowali „mikołajkowy” prezent dla prezydenta. „To kolejny krok w walce o emerytury stażowe”

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaplanowało kolejne działanie na rzecz wprowadzenia emerytur stażowych. 7 grudnia 2020 r., na Mikołaja, delegacja OPZZ wręczy prezydentowi Andrzejowi Dudzie prezent – zbiór listów od pracowników z długim stażem pracy.

Związkowcy OPZZ opisują w nich przebieg swojej długiej kariery zawodowej, informują, że ciężka praca odcisnęła piętno na ich zdrowiu oraz apelują do Prezydenta o wywiązanie się z obietnicy wyborczej, w sprawie emerytur stażowych, złożonej w 2015 r.

To kolejne działanie, które ma na celu zrealizowanie postulatu OPZZ. 29 września 2020 r. związkowcy z organizacji członkowskich OPZZ spotkali się przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie na publicznym czytaniu noweli Gustawa Morcinka „Łysek z pokładu Idy” – pouczającej noweli o tym, że po ciężkiej, wieloletniej pracy należy się wytchnienie na emeryturze.

W ten sposób przypominano prezydentowi Dudzie jego obietnicę wniesienia do Sejmu projektu ustawy w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych. Kluczowym momentem manifestacji było złożenie Prezydentowi Petycji wraz z projektem ustawy o emeryturach stażowych przez delegację OPZZ: Wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina i Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka” Sławomira Łukasiewicza.

W Kancelarii Prezydenta trwają analizy złożonego przez OPZZ projektu. Co ciekawe i na stronie Kancelarii Prezydenta i w przestrzeni medialnej pojawiają się informacje o projekcie OPZZ, ale jednocześnie nigdzie nie jest napisane że to właśnie ta organizacja złożyła ten projekt.

(JK, GN)

Fot: OPZZ/Facebook (pikieta z 29 września)

Dziś Światowy Dzień Godnej Pracy

OPZZ apeluje o darmowe testy dla nauczycieli