OPZZ apeluje o darmowe testy dla nauczycieli

Zaproponowane przez MEN procedury dla szkół nie spełniają warunków bezpieczeństwa, a jedynie przenoszą odpowiedzialność na dyrektorów szkół – ostrzegło Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Centrala domaga się darmowych testów dla nauczycieli

Od 1 września szkoły mają pracować w jednym z trzech trybów – stacjonarnym, hybrydowym (mieszanym) lub zdalnym. Wszystko w zależności od sytuacji epidemiologicznej na danym terenie. Decyzje w sprawie wyboru sposobu funkcjonowania danej placówki ma podjąć dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po pozytywnej opinii sanepidu.

Nocne projekty MEN. Dyrektorzy staną się epidemiologami

OPZZ zaapelowało, by wszystkie decyzje w sprawie powrotu nauczycieli i dzieci do szkół zapadały w trosce o ich bezpieczeństwo.

“W opinii Ogólnopolskiego Porozumienie Związków Zawodowych zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej procedury nie spełniają tych warunków, a jedynie przenoszą główną odpowiedzialność na dyrektorów szkół. Stanowczo sprzeciwiamy się takim rozwiązaniom. Stanowczo sprzeciwiamy się takim rozwiązaniom” – czytamy w stanowisku OPZZ.

Porozumienie przypomniało, że zgodnie z art. 24 Konstytucji RP “to państwo sprawuje nadzór nad warunkami pracy” i nie może się z tego nadzoru wyłączyć.

OPZZ żąda przede wszystkim:

* obowiązkowych okresowych testów dla nauczycieli,
* wyposażenia nauczycieli w środki ochrony osobistej,
* szczególne zabezpieczenie nauczycieli z chorobami współistniejącymi i w wieku 60+

“OPZZ stanowczo sprzeciwia się przerzucenia całej odpowiedzialności na Dyrektorów szkół. Rok szkolny rozpoczyna się już za dwa tygodnie a nadal nie ma konkretnych wytycznych. To nie Dyrektor powinien decydować o ewentualnym zamknięciu placówki. Zwracamy uwagę również na bezpieczeństwo dzieci. Przypominamy, że Związek Nauczycielstwa Polskiego należący do OPZZ już w czerwcu apelował do MEN o systemowe rozwiązania” – podkreślono w stanowisku OPZZ.

ZNP apelował wtedy do rządu i MEN m.in. o doposażeniu placówek w niezbędny sprzęt komputerowy, utworzenie kompleksowej platformy edukacyjnej do zdalnej komunikacji, zapewnienie nauczycielom i uczniom dostępu do szybkiego i darmowego internetu, profesjonalne szkolenia dla nauczycieli ze zdalnej edukacji, uregulowanie sposobu dokumentowania pracy zdalnej oraz modyfikację podstawy programowej.

ZNP: Jeżeli rząd chce od września kształcić zdalnie, to musi wprowadzić radykalne zmiany!

“Apelujemy o jak najszybsze uregulowanie tych kwestii” – czytamy w stanowisku OPZZ.

Stanowisko dostępne jest TUTAJ.

(PS, GN)