Oświadczenie MEN: Data zakończenia roku szkolnego bez zmian – 21 czerwca

Nie ma podstaw prawnych, by w obecnej sytuacji zmieniać datę zakończenia roku szkolnego. „W bieżącym roku szkolnym będzie to 21 czerwca 2019 r.” – oświadczyło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wcześniej pojawiały się wątpliwości w tej prawie. Padały argumenty, że z powodu trwającego od 7 do 27 kwietnia strajku nauczycieli wiele zajęć się nie odbyło.

W oficjalnej odpowiedzi, którą MEN przekazał portalowi Interia.pl resort wykluczył jednak możliwość wydłużenia roku szkolnego. Podkreślił, że ewentualne zaległości w realizacji materiału, w niektórych szkołach nie są dla ich dyrektorów niczym nowym.

“Teraz, po zawieszeniu strajku, wydaje się zasadne, aby w szkole, w której nie odbywały się zajęcia z uwagi na strajk nauczycieli, dyrektor zorganizował radę pedagogiczną poświęconą analizie stanu realizacji programów nauczania i dostosowania metod pracy do bieżących potrzeb” – zaleca MEN w swoim stanowisku.

“W przypadku, gdy konieczne jest zwiększenie liczby godzin, organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora, może dodatkowo przyznać nie więcej niż trzy godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym, na np. okresowe zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych” – wskazuje resort.

MEN podkreśla, że nie będzie zajęć w soboty- przynajmniej nie z powodu strajku.

“Prowadzenie zajęć w soboty jest możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy szkoła ‘odpracowuje’ inny ustalony przez siebie dzień wolny. Sytuacja ta nie dotyczy jednak strajku nauczycieli” – oświadczył resort.

JK, GN

Źródło: Interia.pl