PAN i PAU apelują o zwiększenie budżetu NCN. „Jego systematyczne obniżanie jest jednym z głównych zagrożeń dla rozwoju nauki w Polsce”

Polska Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności, dwie największe krajowe korporacje uczonych w przyjętym stanowisku zwracają uwagę na brak konkretnych propozycji odnoszących się do zwiększenia budżetu NCN, w którego systematycznym obniżaniu dostrzegają jedno z głównych zagrożeń dla rozwoju nauki w Polsce.

„Członkowie PAN oraz członkowie PAU z satysfakcją przyjmują zapowiedzi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka o zwiększeniu wydatków na badania naukowe i szkolnictwo wyższe w budżecie państwa na rok 2024. Cieszą nas zapowiedzi 30% podwyżek wynagrodzeń dla pracowników naukowych i 20% zwiększenia uposażeń pracowników nienaukowych. Z zadowoleniem odnotowujemy zapowiedź zwiększenia finansowania instytutów PAN o 180 mln zł” – wskazano we wspólnym stanowisku Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie zwiększenia finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w 2024 r.

Naukowcy zwracają jednaj uwagę, że w zapowiedziach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „zabrakło konkretnych propozycji zwiększenia budżetu NCN, którego systematyczne obniżanie jest jednym z głównych zagrożeń dla rozwoju nauki w Polsce”

Aktualny poziom sukcesu w konkursach NCN spadł poniżej 10%. Sprawia to, że wiele wartościowych projektów badawczych nie jest realizowana, a włożony w ich przygotowanie wysiłek intelektualny ulega zmarnotrawieniu. Członkowie PAN oraz członkowie PAU apelują o zwiększenie budżetu NCN do poziomu umożliwiającego finansowanie 25% rozpatrywanych projektów badawczych.

Pod stanowiskiem podpisali się prezes PAN prof. Marek Konarzewski oraz prezes PAU Jan Ostrowski

Pełne stanowisko tutaj

(GN)

RSZWiN ZNP zorganizowała w środę debatę „Nauka i szkolnictwo wyższe po Czarnku”. Wziął w niej udział m.in. minister Dariusz Wieczorek

Apel w obronie Narodowego Centrum Nauki. Laureaci „polskich Nobli” przeciwko planom Czarnka